Tietosuojaseloste

Viimeisin versio: 17-05-2021

LeasePlan on sitoutunut huolehtimaan keräämiensä ja käsittelemiensä henkilötietojen  tietosuojasta. Vaatimusten mukaiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt ovat  siksi erottamaton osa LeasePlanin palveluja, hallintotapaa, yhteiskuntavastuuta  ja riskienhallintaa. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä LeasePlanin palvelujen (“LeasePlanin  palvelut”) tuottamiseen.

LeasePlanin yksityisyydensuojaa koskevat lupaukset

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

 • Läpinäkyvyys: Autamme sinua ymmärtämään, miten henkilötietojasi kerätään ja käytetään.
 • Sisäänrakennettu tietosuoja: Varmistamme, että palvelumme ovat tietosuojaystävällisiä.
 • Määräysvalta: Saat helpon pääsyn henkilötietoihisi ja voit korjata tai poistaa niitä helposti.
 • Turvassa LeasePlanilla: Suojaamme henkilötietosi parhaan kykymme mukaan ja luovutamme henkilötietosi kolmannelle osapuolelle vain, jos se on välttämätöntä, ja tarkkaan määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
 • Innovaatiot: Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja niihin liittyvää tietosuojaa. Suhtaudumme avoimesti kaikkiin ehdotuksiin ja reklamaatioihin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan LeasePlanin tietosuojakäytännöistä. Kullakin LeasePlan maayhtiöllä on verkkosivuillaan paikallinen tietosuojaseloste, joten tutustuthan käyttämiesi palveluita tarjoavan maayhtiön verkkosivuilla julkaistuun selosteeseen.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, jotta ymmärrät, miten LeasePlan kerää ja käyttää henkilötietojasi.

Lataa LeasePlanin tietosuojaseloste klikkaamalla tästä.

Sisällysluettelo

1. Tietosuojaselosteen soveltuvuus

Tässä yleisessä tietosuojaselosteessa (”tietosuojaseloste”) on kuvattu käytännöt, joiden mukaan LeasePlan kerää henkilötietoja seuraavilta henkilöiltä:

I. Verkkosivuston vierailijat / käyttäjät (”Verkkosivustolla vierailijat”);
II. Yritysasiakkaat (”Asiakkaat”);
III. Asiakkaiden työntekijät/kuljettajat (”Kuljettajat”).
IV. Yksityiset leasingasiakkaat (mukaan lukien yhden henkilön yritykset) (”Yksityiset leasingasiakkaat”)
V. Käytettyjen autojen yksityiset ostajat (”Ostajat”)
VI. Käytettyjen autojen ammattimaiset ostajat (”Välittäjät”); ja
VII. Palveluiden ja tavaroiden toimittajat (“Toimittajat“).

(Kaikkiin näihin henkilöihin sekä mahdollisiin tuleviin henkilöihin viitataan jäljempänä yksin ja yhdessä myös sanalla ”sinä” taivutusmuotoineen)

LeasePlan kerää ja käyttää henkilötietojasi ajoneuvojen leasing- ja hallinnointipalvelujen, kuljettajien liikennepalvelujen tarjoamisen yhteydessä sekä muihin LeasePlanin liiketoimintatarkoituksiin jäljempänä- tässä kohdassa 1 kuvatulla tavalla (”LeasePlanin palvelut”).

Tämä seloste ei koske seuraavia osakkuusyrityksiä ja/tai palveluja:

 • Euro Insurances DAC, apu toiminimellä LeasePlan Insurance tai muut vakuutuksiin liittyvät toiminnot;
 • PowerD, aputoiminimellä LeasePlan Energy;
 • CarNext BV ja sen tytäryhtiöt;
 • LeasePlan Bank Alankomaissa tai Saksassa.

Edellä mainittuihin palveluihin sekä mahdollisiin muihin erillispalveluihin (kuten telematiikkapalvelut) sovelletaan erillisiä tietosuojaselosteita. 

Yritysasiakkaiden velvollisuudet

Mikäli asiakkaalla (työnantajalla) on pääsy henkilötietoihin, asiakas (työnantaja) on tällaisten henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä vastaava rekisterinpitäjä. Tämä seloste ei koske LeasePlanin asiakkaiden (työnantajien) suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

2. Keitä me olemme?

LeasePlan Finland Oy on yritys, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä (rekisterinpitäjä): 

Osoite: Itsehallintokuja 6, PL 220, 02601 Espoo, Suomi.

LeasePlan Finland Oy saattaa tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietojasi konsernin emoyhtiölle, jolloin LeasePlan Corporation N.V. tai LeasePlan Global B.V. toimivat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjinä LeasePlan Finland Oy:n kanssa:

LeasePlan Corporation N.V. ja LeasePlan Global B.V. ovat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjiä:

Osoite: Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Alankomaat.

Soveltuvasta paikallisesta LeasePlan maayhtiöstä sekä LeasePlan Corporation N.V.: stä ja LeasePlan Global B.V.:stä käytetään yhdessä nimitystä ”LeasePlan” ja ”me” (kaikkine taivutusmuotoineen).

3. Miten keräämme tietojasi?

LeasePlan ja sen käyttämät  palveluntarjoajat keräävät henkilötietoja usealla eri tavalla. Seuraavassa on siitä muutamia esimerkkejä. 

Palvelut tietojen lähteenä

Suurin osa LeasePlanin käsittelemistä tiedoista liittyy autojen hallinnointipalveluihin, joita tuotamme sekä sinulle kuljettajana että työnantajallesi, jos käytät työsuhdeautoa. Käsittelemme tietoja esimerkiksi autoa rekisteröitäessä (tietyissä tilanteissa saatamme tehdä alustavan luottotarkistuksen jo ennen tätä) ja silloin, kun otamme sinuun yhteyttä palveluasioissa vaikkapa määräaikaishuollosta tai korjauksista sopimista varten. Saatamme käsitellä tietojasi myös siinä tapauksessa, että autollesi tapahtuu onnettomuus, jolloin huolehdimme vaurioista ja varmistamme, että pääset taas liikkeelle. Tietoja on käsiteltävä myös siinä tapauksessa, että meille toimitetaan leasingautoosi liittyviä liikennesakkoja. Varsinaisen leasingtoiminnan lisäksi tarjoamme myös muita toimintaan liittyviä palveluita, kuten sähköajoneuvojen latauspalveluita, polttoainekortteja, autonvuokrausta ja tiepalvelua. Tuotamme palvelua myös käytettyjen LeasePlan-autojen jälleenmyynnin kautta.

Verkkosivuston ulkopuoliset lähteet

LeasePlan kerää henkilötietojasi muualta kuin verkkosivustolta esimerkiksi silloin, kun vierailet liikkeissämme, teet tilauksen puhelimessa tai otat muulla tavoin yhteyttä asiakaspalveluun.

Muut lähteet Saamme henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten seuraavista: kuljettajan työnantaja, jos käytät työsuhdeautoa; viranomaiselta (esim. poliisi), jos meille toimitetaan leasingautoosi liittyvä liikennesakkoja; LeasePlanin sopimuskumppanit, jotka auttavat meitä leasing- ja muiden palvelujen tuottamisessa sinulle, mukaan lukien autoliikkeet, huoltoliikkeet ja autokorjaamot; julkiset tietokannat, luottotietolaitokset sekä muut vastaavat tietolähteet; vieraillessasi verkkosivuillamme tai sosiaalisen median kanavillamme;

LeasePlanin yhteismarkkinointikumppanit, jos ne jakavat tietoja LeasePlanin kanssa; ja yhdistäessäsi sosiaalisen median tilejäsi LeasePlanin palvelussa käyttämääsi tiliin, luovutat samalla tiettyjä sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin sisältämiä tietoja. Niitä ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, valokuva, luettelo sosiaalisen median yhteystiedoista ja muut tiedot, jotka voivat olla LeasePlanin käytettävissä tai jotka voit antaa LeasePlanin käyttöön, kun yhdistät sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin LeasePlanin palvelussa käyttämääsi tiliin.

LeasePlanin on kerättävä henkilötietojasi voidakseen tuottaa pyytämäsi palvelut tai käsitelläkseen muita palveluihimme liittyviä kyselyitä, kysymyksiä, palautteita tai reklamaatioita. Jos et ilmoita pyydettyjä tietoja, LeasePlan ei ehkä pysty tuottamaan palveluja sinulle. Jos luovutat muiden ihmisten henkilötietoja LeasePlanille tai LeasePlanin käyttämille palveluntarjoajille palvelujemme yhteydessä, sitoudut samalla siihen, että sinulla on tällaisten henkilötietojen luovuttamiseen tarvittavat valtuudet ja että hyväksyt LeasePlanin käyttävän näitä tietoja tämän selosteen mukaisesti.

Viestinnän seuranta

Seuraamme ja tallennamme soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulta vastaanottamiamme puheluita, sähköposteja ja tekstiviestejä sekä muuta viestintää. Teemme tätä noudattaaksemme meihin kohdistuvaa sääntelyä, rikollisen toiminnan tunnistamiseksi, viestintäjärjestelmiemme tietoturvan varmistamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi.

Mikäli esimerkiksi valvontaviranomainen edellyttää meiltä tiettyjen puhelinlinjojen puheluiden tallentamista, toimimme viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi, mikäli tarpeen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön salliessa, tarkastamme tallenteita epäasiallisen viestinnän varalta. Hyvin harvoissa ja rajatuissa tapauksissa saatamme lyhytaikaisesti seurata toimintaasi, mikäli se on tarpeen meidän oikeutetun edun nimissä tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Tämä saattaa olla tarpeen tilanteessa, jossa toiminta antaa aihetta epäillä petosta tai rikosta, seuranta on perusteltua epäillyn rikkomuksen moitittavuus huomioiden, tai mikäli epäilemme meihin kohdistuvaan rahanpesusääntelyyn liittyvää rikkomusta. Etenkin puheluita saatetaan tallentaa näihin tarkoituksiin.

4. Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

4.1 VERKKOSIVUSTOLLA VIERAILEVIEN TIEDOT

4.1.1 VERKKOSIVUSTO

4.1.1.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeilla verkossa esimerkiksi kysymysten, ehdotusten, kehujen tai moitteiden esittämistä varten tai palveluitamme koskevan tarjouspyynnön esittämistä varten. Tietoja käsitellään LeasePlanin ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi, vastataksemme pyyntöösi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten seuraavat tiedot: koko nimi, sukupuoli, tehtävä, yhteystiedot (työ) (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi), rekisterinumero ja tiedot, jotka ilmoitat yhteydenottolomakkeen avoimessa tekstikentässä.  Voit esittää kysymyksiä, ehdotuksia, kehuja tai moitteita avoimessa tekstikentässä.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.1.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu markkinointiviestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun täytät lomakkeen tai kyselyn verkkosivuillamme. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on sinun antama suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi. LeasePlan voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse, puhelimitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä yhteydenottolomakkeella. Voimme näyttää mainoksia, jotka on mukautettu sinua varten verkkosivustollamme vierailusi perusteella, myös LeasePlanin verkkosivuston ulkopuolella. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi tai verkkosivustolla vierailun perusteella).

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.2 SOSIAALINEN MEDIA

4.1.2.a Tarkoituksena tietojen jakaminen LeasePlanin tuotteista ja palveluista sosiaalisessa mediassa

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

LeasePlanin verkkosivusto voi sisältää erilaisia toimintoja tietojen jakamiseksi sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook-, Twitter- tai LinkedIn-painike. Voit käyttää tällaisia painikkeita LeasePlanin verkkosivulla esitettyjen tietojen jakamiseen haluamassasi sosiaalisessa mediassa. LeasePlanin verkkosivusto voi sisältää linkkejä myös omille sivuillemme sosiaalisessa mediassa, kuten LeasePlanin Facebook- tai LinkedIn-sivulle tai Twitter-tilille. Voit julkaista palautteesi tällaisilla LeasePlanin sivuilla.

Lisäksi eri sosiaalisen median verkkosivut ja alustat kuten Snapchat, Facebook, Twitter tai LinkedIn saattavat sisältää LeasePlanin mainoksia, joissa on linkki verkkosivuillemme. Nämä sosiaalisen median verkkosivut saattavat suostumuksellasi jakaa antamiasi tietoja kanssamme mikäli päädyt linkin kautta meidän verkkosivuille.

LeasePlan ei vastaa tietojen keräys-, käyttö- ja jakamiskäytännöistä (eikä tietosuojakäytännöistä) muissa organisaatioissa, kuten Facebookilla, Applella, Twitterillä, Googlella, Microsoftilla, RIM:llä tai muulla sovelluskehittäjällä, sovellustuottajalla, sosiaalisen median alustojen toimittajalla, käyttöjärjestelmätoimittajalla, langattomien palvelujen tuottajalla tai laitevalmistajalla. Tällaiset tiedot voivat olla henkilötietoja, jotka ilmoitat muille organisaatioille LeasePlanin sosiaalisen median kanavien kautta tai käytön yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyyn näissä tilanteissa sovelletaan kunkin organisaation omia tietosuojakäytäntöjä.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, valokuva, sosiaalisen median yhteystietojen luettelo ja muut tiedot, jotka voimme saada käyttöön sosiaalisen median toimintojen avulla.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.3 EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT

Henkilötietojesi käsittelyyn evästeiden tai niihin verrattavissa olevien teknologioiden avulla sovelletaan aina LeasePlanin evästekäytäntöä, joka on luettavissa kunkin LeasePlan maayhtiön verkkosivuilla.

4.1.4 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.1.4.a Tarkoituksena luoda hallintapalveluraportteja

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Käsittelemme henkilötietoja LeasePlanin eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun LeasePlanilla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja verkkosivuston ja palveluiden tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Voimme analysoida digitaalisen median käytöstä keräämiämme tietoja ja yhdistää ne evästeillä keräämiimme tietoihin, jotta voimme parantaa verkkopalvelujen tai sovellusten käyttökokemustasi. Kun esimerkiksi tiedämme ensisijaisena pitämäsi digitaalisen kanavan (Google-haku, s-posti, sosiaalinen media) tai laitteen (tietokone, tabletti tai matkapuhelin), voimme optimoida tai rajata viestintämme ja markkinointimme kanavan ja laitteen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, postinumero ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.4.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen.

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset);

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi;

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto;

(e) LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi;

(f) LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi;

(g) LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja

(h) LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

 Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

 LeasePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2 ASIAKKAIDEN TIEDOT

4.2.1 ASIAKKUUDEN HALLINTA

4.2.1.a Tarkoituksena asiakkuuden luominen, hallinta ja hallinnointi

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta asiakkuuden päivittäisiä hallinta- ja hallinnointitoimia varten, kuten sopimusten ylläpitoa varten ja kaikista tärkeistä LeasePlanin palvelujen kehitysaskelista ja muista asiakassopimuksen ja -tilin kannalta tärkeistä asioista ilmoittamista varten. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun asiakkaan kanssasi solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai oikeudelliseen velvoitteeseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä työyhteystietoja ja asiakkaan verkkotilien kirjautumistietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.1.b Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Voimme lisäksi ottaa sinuun yhteyttä asiakkuutesi päivittäisten hallinta- ja hallinnointitoimien tiimoilta. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin liiketoiminnan oikeuttamaan etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, työyhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.1.c Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Käsittelemme henkilötietojasi kyselytutkimusten lähettämiseksi sinulle. LeasePlanin oikeutettu etu on käsitellä henkilötietojasi tällaisessa tapauksessa. LeasePlan voi lähettää sinulle muita viestejä esimerkiksi ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Lähetämme tällaiset kyselytutkimukset säännöllisesti sähköpostissa tai sähköpostiviestissä, jossa pyydämme sinua antamaan palautetta LeasePlanin palveluista ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Voimme lisäksi lähettää sinulle uutiskirjeitä, esitteitä tai lehtiä postissa. Ymmärtääksemme mitkä aiheet sinua kiinnostaa, saatamme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä nimi- ja työyhteystietojasi tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.2 LEASEPLANIN TOIMITILAT

4.2.2. LeasePlanin toimitilojen kulunvalvonta ja vartiointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Kun käyt LeasePlanin toimitiloissa, voimme käsitellä henkilötietojasi kulunvalvonnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun (turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen).

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

 Voimme käsitellä sinun nimi- ja yhteystietojasi sekä henkilön, jonka luona käyt, nimi- ja yhteystietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

 Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.3 ASIAKASRAPORTOINTI

4.2.3. MyFleet

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 LeasePlan antaa asiakkaiden käyttöön MyFleet-työkalun. Asiakkaan yhteyshenkilöt voivat kirjautua näihin työkaluihin, kun he haluavat tarkastella autokannan tapahtumia ja käyttää muita autokannan raportointitoimintoja, kuten muutoksista ja kehitysanalyyseista raportointi, ajokilometrit ja vuokrakauden päättyminen. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

 Voimme kerätä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja: asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja tehtävä (esim. kansainvälisen autokannan hoitaja) ja kirjautumistunnukset (esim. käyttäjätunnus ja salasana).

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

 Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.4 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.2.4. a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi eri liiketoimintatarkoituksiin, joihin meillä on oikeutettu etu. Näitä tarkoituksia voi olla esimerkiksi tietojen analysointi, tarkastukset tai auditoinnit, uusien tuotteiden kehitys, nykyisten palveluiden kehitys tai muuttaminen, trendien havaitseminen, kampanjoidemme tehokkuuden arviointi sekä liiketoimintojemme toteutus ja laajennus.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa tietoja, joita keräämme palveluidemme tarjoamisen yhteydessä (kuten nimi, yhteystiedot, autokannan tiedot jne.) ja edellä mainittujen tarkoitusten puitteissa. 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.4. b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a)voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b)luottotarkistuksia varten;

(c)oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d)viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e)LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f)LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi; 

(g)LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h)LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin. 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät.

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3 KULJETTAJIEN TIEDOT (LeasePlanin asiakkaiden työntekijät)

4.3.1 KULJETTAJAN YHTEYSTIEDOT

4.3.1.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Voimme ottaa sinuun yhteyttä myös ajoneuvoosi liittyvissä asioissa tai kuljettajaan liittyvissä muissa asioissa. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin liiketoiminnan oikeuttamaan etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi, mukaan lukien ajoneuvon rekisteritunnus. Saatamme myös tallentaa asiakaspalveluumme soittamiasi puheluita laadunvalvonta- ja koulutustarkoituksiin siltä osin kuin se on LeasePlanin oikeutetun edun mukaista.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.1.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle säännöllisesti kyselytutkimuksia palautteen saamiseksi palveluistamme ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on LeasePlanin oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi. LeasePlan voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä yhteydenottolomakkeella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi perusteella).

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2 AJONEUVOPALVELUT

4.3.2.a Tarkoituksena ajoneuvon hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme hallinnoida ajoneuvon käyttöäsi ja käsitellä ajoneuvon päivittäiset hallintatoimet. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, leasingluokka, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Voit lisäksi ilmoittaa meille joitakin autojen hallinnointipalveluihin liittyviä tietoja LeasePlanin portaalissa tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme auton hallinnointipalveluihin liittyviä tietoja asiakkaidemme (työnantajasi) kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.b Tarkoituksena auton korjaus, huolto ja renkaiden vaihto

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme toimittaa (määräaikaiset) auton korjaus- ja huoltopalvelut ja rengaspalvelut sekä sekä analysoidaksemme, ennakoidaksemme sekä ohjataksemme huoltoja ja korjauksia. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Lisäksi voit ilmoittaa meille joitakin tietoja LeasePlanin portaalissa (esim. puhelinnumerosi huoltoajan varauksen yhteydessä) tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietoja LeasePlanin asiakkaiden (työnantajasi) ja auton huolto- tai korjaustyöt tai renkaiden vaihdon suorittavien kolmansien osapuolien kanssa, kuten jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden tai autonasennusliikkeiden kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.c Onnettomuuksien hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi kirjaamalla ja hallinnoimalla onnettomuudet, joissa sinä ja/tai autosi ovat voineet olla osallisina, liikkumisen järjestämiseksi ja vahingon käsittelemiseksi. Onnettomuustilanteessa LeasePlan (i) antaa mahdollisuuden ilmoittaa onnettomuuksista välittömästi soittamalla asiakaspalveluumme, (ii) järjestää tarvittaessa tiepalvelun ja/tai korvaavan ajoneuvon ja (iii) huolehtii korjauksesta ja muista tarvittavista jatkotoimista. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon. Voimme lisäksi käyttää tällaisia tietoja korjausten arvioimiseen LeasePlanin vahinkojen käsittely- ja riskienhallintakäytäntöjen mukaisesti. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitetyt tiedot.

Tiedot LeasePlanista: ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö.

Tiedot sinusta: nimi, yhteystiedot, ajoneuvon tiedot, onnettomuuden tiedot, vahingon tiedot, valokuvat tapahtumasta, syntymäaika, matkustajien määrä ajoneuvossa, mahdollisten todistajien tiedot ja muut tiedot, jotka ilmoitat meille onnettomuudesta (myös tiedot mahdollisista henkilövahingoista).

Tiedot kolmansista osapuolista, kuten onnettomuuden muista osapuolista tai vakuutusyhtiöistä: onnettomuuteen/tapahtumaan osallisina olleiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi autossasi olleiden matkustajien tiedot, kolmannen osapuolen autossa olleiden kuljettajan ja matkustajien tiedot ja muiden kolmansien osapuolien tiedot), muiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi todistajien, asiaa tutkivan poliisin ja muiden tiedot), vakuutustiedot, tapahtuman ja kolmansien osapuolien esittämien vaateiden tiedot.

Tiedot viranomaisilta (esim. poliisilta): nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, onnettomuuden tiedot, poliisiraportit ja todistajalausunnot.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tällaiset tiedot asiakkaamme (työnantajasi) kanssa käyttämällä MyFleet -työkalua. Voimme jakaa joitakin tietoja myös jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden, autonasennusliikkeiden, vakuutusyhtiöiden (jotka voivat olla osakkuusyrityksiä tai kolmansia osapuolia) ja LeasePlanin laskuun tai kolmannen osapuolen laskuun toimivien asiantuntijoiden kanssa (esim. lakimiehet, lääkärit ja tutkijat) vahinkotapauksen selvittämiseksi tai vaateen ratkaisemiseksi. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.d Liikenne- ja pysäköintisakkojen hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jäljessä esitetyt tiedot voivat vaihdella maittain sen mukaan, missä maassa kuljettaja on syyllistynyt liikenne- tai pysäköintirikkeeseen. LeasePlan on ajoneuvojen rekisteröity omistaja, joten liikenne- tai pysäköintisakon antaja (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) voi lähettää kuljettajan saamat liikenne- ja pysäköintisakot LeasePlanille.

Käsittelemme henkilötietojasi sakkojen käsittelemiseksi ja maksamiseksi sekä mahdollisen hyvityksen saamiseksi asiakkaalta (työantajaltasi). Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme toimivaltaisen henkilön (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) toimittamia tietoja: nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, rikkomuksen/tapahtuman luonne, aika ja paikka sekä määrätyt sakot.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlanin on ehkä jaettava tällaiset tiedot asiakkaan (työnantajasi) kanssa tietyissä tilanteissa. Leasingautot voivat esimerkiksi olla yrityksen työntekijöiden yhteisessä käytössä, jolloin LeasePlan ei tiedä kyseisen ajoneuvon kuljettajaa tilanteessa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.e Polttoainekortti, latausratkaisut ja tietullit

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

LeasePlanin palveluihin sisältyy polttoaineen hallintaohjelma, jossa voit esimerkiksi maksaa polttoaineen huoltoasemilla käyttämällä LeasePlanin myöntämää tai hallitsemaa maksumekanismia. Jos käytät sähköautoa, sinulle voidaan myöntää latausavain auton lataamiseksi latausasemalla. Saatamme myös järjestää latauslaittaan asennuksen. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Voimme lisäksi kerätä tiettyjä tietoja autokannan tietulleihin liittyvien toimintojen hallitsemiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, polttoainekortin numero, latausavaimen, latausaseman tunniste, osoite, puhelinnumero, auton rekisteritunnus, polttoainetiedot, ajokilometrit ja liittyvät kustannukset. Voimme lisäksi käsitellä pankkiyhteystietoja hyvityksen maksamiseksi.

 Voimme lisäksi kerätä tietulleihin liittyviä tietoja, kuten sijainti-, kellonaika- ja kustannustietoja.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlanin on jaettava tietoja polttoainekortin/latausratkaisun/maksupalvelun toimittavan yrityksen kanssa. LeasePlanin asiakkailla (työnantajallasi) voi lisäksi olla pääsy tiettyihin henkilötietoihin, jotka ovat käytettävissä LeasePlanin verkkosivustossa, MyFleet -verkkoraportointityökalussa. Asiakkaat voivat kirjautua sisään ja tarkastella autokannan tilaa (esim. ajokilometrejä) sekä käyttää muita raportointitoimintoja (esim. polttoaineen kulutuksesta ja sekä kehitysanalyyseista raportointi). MyFleetin kautta asiakkaat voivat myös lähettää pyynnön polttoainekortin tai latausavaimen tilaamisesta. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.3 LIIKENNEPALVELUT

4.3.3.a Vuokraus 

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme henkilötietojasi vuokrauspalvelujen tuottamiseksi, jotta voit esimerkiksi ottaa yhteyttä LeasePlanin asiantuntijoihin asiakaspalvelumme kautta, vuokrata auton sopivimmasta vuokrauspisteestä tai pyytää toimittamaan vuokra-auton haluamaasi osoitteeseen. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai LeasePlanin kanssa solmimaasi sopimukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavat tiedot tässä tarkoituksessa: nimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, auton rekisteritunnus, liittyvät kustannukset, vuokra-auton toimitusosoite, vuokra-aika ja yrityksen

yhteyshenkilö.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi LeasePlanin käyttämien (ulkoisten) vuokrauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.3.b Tiepalvelu

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jos autossa ilmenee kesken matkan jokin ongelma, kuten tyhjä rengas tai mekaanisia vikoja, LeasePlan pystyy järjestämään tiepalvelun tiiviissä yhteistyössä alihankkijoina toimivien kolmansien osapuolien kanssa. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, auton rekisteritunnus, tapahtumapaikka ja tiepalvelun toimituspaikka tien varrella.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi korjauspalvelujen, hinauspalvelujen ja korvaavien ajoneuvojen toimittajien kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.4 KULJETTAJIEN TURVALLISUUSOHJELMA

4.3.4. Tarkoituksena koulutusten valmisteleminen, hallitseminen ja hallinnoiminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Järjestämme erilaisia kuljettajan turvallisuutta ja riskienhallintaa käsitteleviä koulutusohjelmia, joissa analysoidaan ja kehitetään ajokäyttäytymistä ja tuetaan asiakkaan ennakoivaa turvallisuustyötä ja hyvää hallinnointitapaa sekä pyritään vähentämään onnettomuuksien määrää, validoimaan asiakkaan yleisten turva-aloitteiden vaikutus ja tunnistamaan viestintä- ja koulutusmahdollisuudet. Järjestämme ja toteutamme tällaiset turvallisuusohjelmat yhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa, jotka ottavat sinuun yhteyttä turvallisuuden arviointia ja koulutusten järjestämistä varten (joko verkossa tai luokkahuoneessa). Kolmannen osapuolen keräämiin tietoihin sovelletaan kunkin kolmannen osapuolen omia tietosuojaehtoja- ja käytäntöjä. Saamme tällaisilta kolmansilta osapuolilta tietoja ”kuljettajan riski-indeksistä” (kyselykaavakkeita käyttämällä tunnistetut tiedot potentiaalisista riskeistä) sekä sinulle suositelluista, valitsemistasi ja suorittamistasi koulutuksista. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai suostumukseesi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme ja käsittelemme tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitetyt tiedot.

Tiedot suoraan asiakkailta (työnantajaltasi): nimi, (yrityksen) sähköpostiosoite ja auton rekisteritunnus.

Tiedot LeasePlanin käyttämiltä kolmansilta osapuolilta: kuljettajan riski-indeksi, suositellut koulutukset, valitut koulutukset ja suoritetut koulutukset.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi LeasePlanin kuljettajien turvallisuusohjelmien hallinnoinnissa ja toteutuksessa käyttämien kolmansien osapuolien kanssa sekä asiakkaidemme (työnantajasi) kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.5 VERKKOPORTAALIT JA SOVELLUKSET

4.3.5.a Tarkoituksena antaa erilaiset portaalit ja sovellukset kuljettajien käyttöön

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Saat asunmaasi mukaan käyttöösi LeasePlanin verkkoportaalit ja sovellukset, joissa on paljon toimintoja. Voit esimerkiksi tarkastella LeasePlanin portaaleissa ja sovelluksissa käytännöllisiä tietoja leasingautosta, muuttaa nimi-, yhteys- ja muita henkilötietojasi, ilmoittaa auton vahingoittumisesta, varata korjaus-, huolto- tai renkaanvaihtoajan käyttämällä AppointmentPlanner-järjestelmiä verkossa, ottaa yhteyttä kuljettajien asiakaspalveluun, tarkastella ja maksaa sakkoja, hallinnoida (polttoaine)kuluja ja hallita sähköauton lataamista. Voimme lisäksi näyttää tunnusluvut, jotka antavat yleiskuvan omasta ajoneuvon käytöstäsi (keskimääräinen polttoainetehokkuus, vahinkotapaukset jne.). Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Saamme työnantajaltasi (LeasePlanin asiakkaalta) nimesi ja sähköpostiosoitteesi LeasePlanin luomien kirjautumistietojen (käyttäjätunnus ja väliaikainen salasana) lähettämiseksi sinulle verkkoportaalien ja sovellusten käyttämistä varten.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.5.b MyFleet

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

MyFleet on LeasePlanin asiakkaiden (työnantajasi) käytettävissä oleva työkalu autokannasta raportointia varten joko maan tasolla tai kansainvälisellä tasolla. MyFleet -työkalua käyttämällä asiakkaat voivat esimerkiksi käyttää ja arvioida ajoneuvojen ajokilometrejä tai jäljellä olevan vuokrakauden pituutta. Käytämme lisäksi raportointityökalun sisältämiä tietoja (yhdistettyjen) näkemysten luomiseksi asiakkaille (työnantajallesi) autokannan hallinnan keskeisistä osa-alueista maassa (kustannustekijät ja riskit). Tämä auttaa hallitsemaan autokantaa tasapainoisesti (kustannukset, ympäristö ja turvallisuus), soveltamaan autokannan hallintakäytäntöä, raportoimaan yleisistä hiilipäästöistä osana asiakkaan yhteiskuntavastuuvelvoitteita ja vaatimustenmukaisuustyötä, arvioimaan muutettujen käytäntöjen vaikutuksia ja viestimään proaktiivisesti tärkeistä muutoksista autokannassa. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Kaikilla asiakkailla on tunnuslukujen tällaisen raportoinnin ansiosta käytettävissään esimerkiksi (i) erilaisia tietoja autokantansa CO2-päästöistä maittain ja (ii) LeasePlanin ehdotukset toimista autokannan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. LeasePlan ja asiakas voivat tutkia yrityksen autokannan/ajoneuvojen hallintakäytäntöjä ja keskustella niistä sekä asettaa tavoitteita polttoaineen kulutuksen, CO2-päästöjen ja muiden autoihin liittyvien kulujen jatkuvaksi vähentämiseksi. Asiakkaat voivat tehdä tällaisten tietojen pohjalta hyvin perusteltuja päätöksiä autokantansa CO2-päästöjen vähentämiseksi tietyssä maassa esimerkiksi järjestämällä taloudellisen ajotavan koulutuksia kuljettajille tai hankkimalla ekologisempia ajoneuvoja.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitettyjä tietoja.

 •  Tiedot asiakkaalta (työnantajaltasi): kuljettajan nimi, asiakkaan kuljettajalle antama tunnus, asiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, (sähköposti)osoite, puhelinnumero, kansalaisuus, henkilötunnus (valinnainen: vain voimassa olevan lainsäädännön tai verotuksen sitä edellyttäessä) ja polttoainekortin käyttö (valinnainen).
 •  Tiedot LeasePlanilta: ajoneuvon tiedot (esim. merkki, malli, rekisterinumero, rekisteritunnus), jäljellä oleva sopimusaika, ajoneuvon vahingot, polttoainetyyppi, polttoainekortin numero ja tyyppi, polttoaineen kulutus ja vakuutustiedot.
 •  Tiedot kuljettajalta: ajokilometrit ja kuvaus ajoneuvon onnettomuudessa kärsimistä vahingoista.
 •  Tiedot muilta (poliisilta, paikallisviranomaisilta, huoltamolta/huoltokeskuksesta): liikenne- ja/tai pysäköintisakot, ajokilometrit ja ajoneuvon huolto- ja korjaustiedot.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tällaisia tietoja asiakkaan valtuutetun (kansainvälisen) autokannan hoitajan kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.6 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.3.6.a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja LeasePlanin eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun LeasePlanilla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja palvelujen tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa erilaisia palvelujen tuottamisen yhteydessä keräämiämme tietoja sinusta (esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot), jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.6.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi; 

(g) LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

LeasePlan voi lisäksi sinun ja työnantajasi suostumuksella analysoida ajoneuvojesi tietoja, jos olet vuokrannut aiemmin auton LeasePlanilta tarkoituksena esimerkiksi määrittää uuden leasingauton leasinghinta.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4 YKSITYISTEN LEASINGASIAKKAIDEN TIEDOT

4.4.1 REKISTERÖINTI

4.4.1.a Tarkoituksena asiakkaaksi hyväksyminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta tietoja, kun rekisteröidyt (LeasePlanin verkkosivustossa) asiakkaaksi. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen solmimiseksi ja toteuttamiseksi, mukaan lukien asiakkaan arviointi, tunnistaminen ja (luottokelpoisuuden) hyväksyntä.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sukupuoli, tehtävä, osoite, yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero, ajokortti, toimitusosoite tai noutopaikka, transaktiotiedot (esim. tilaus, maksettava summa, maksupäivämäärä), pankkitilisi numero ja LeasePlanilla antamasi valtuutus.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi LeasePlanin käyttämän maksupalveluntuottajan kanssa, jotta voit maksaa verkossa takuumaksun ja leasingmaksun kuukausierät. Luovutamme vain tiedot, jotka ovat välttämättömiä maksujen suorittamiseen. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.1.b   Portaalit ja sovellukset

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Tarjoamme käyttöösi verkkoportaaleja tai sovelluksia. Voit portaaleissa tai sovelluksissa tarkastella käytännöllisiä tietoja leasingautosta, tarkastaa yhteystietosi ja muut henkilötietosi, ilmoittaa henkilötietojesi muutoksista, ilmoittaa auton vahingoittumisesta, merkitä korjaus-, huolto- ja renkaanvaihtoajat, ottaa yhteyttä LeasePlanin asiakaspalveluun, konsultoida ja maksaa sakkoja. Tietoja käsitellään LeasePlanin ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme nimitietosi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle väliaikaisen salasanan alustaan ja sovelluksiin kirjautumista varten.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.2 YHTEYSTIEDOT

4.4.2.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. LeasePlan voi lisäksi ottaa sinuun yhteyttä yksityistä leasingsopimusta koskevissa asioissa. Tietoja käsitellään LeasePlanin ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi (mukaan lukien ajoneuvon rekisteritunnus), yksityisen leasingsopimuksen voimassaoloaika ja taloudelliset velvoitteesi meitä kohtaan.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.2.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle säännöllisesti kyselytutkimuksia palautteen saamiseksi palveluistamme ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on LeasePlanin oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi. LeasePlan voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, ota meihin yhteyttä klikkaamalla tätä linkkiä.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus ja kiinnostuksen kohteet (LeasePlanin verkkosivustolla vierailun perusteella).

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3 AJONEUVOPALVELUT

4.4.3.a Tarkoituksena ajoneuvon hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme toimittaa (määräaikaiset) auton korjaus- ja huoltopalvelut ja rengaspalvelut sekä analysoidaksemme, ennakoidaksemme sekä ohjataksemme huoltoja ja korjauksia. Tietoja käsitellään LeasePlanin oikeutetun edun puitteissa ja leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, leasingluokka, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Voit lisäksi ilmoittaa meille joitakin autojen hallinnointipalveluihin liittyviä tietoja LeasePlanin portaalissa tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.b Tarkoituksen auton korjaus, huolto ja renkaiden vaihto

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi (ajoitettujen) korjaus- ja huoltopalvelujen sekä renkaanvaihtopalveluiden tuottamiseksi. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Lisäksi voit ilmoittaa meille joitakin tietoja LeasePlanin portaalissa (esim. puhelinnumerosi huoltoajan varauksen yhteydessä) tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietoja auton huolto- tai korjaustyöt tai renkaiden vaihdon suorittavien kolmansien osapuolien kanssa, kuten jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden tai autonasennusliikkeiden kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.c Onnettomuuksien hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi kirjaamalla ja hallinnoimalla onnettomuudet, joissa sinä ja/tai autosi ovat voineet olla osallisina, liikkumisen järjestämiseksi ja vahingon käsittelemiseksi. Onnettomuustilanteessa LeasePlan (i) antaa mahdollisuuden ilmoittaa onnettomuuksista välittömästi soittamalla asiakaspalveluumme, (ii) järjestää tarvittaessa tiepalvelun ja/tai korvaavan ajoneuvon ja (iii) huolehtii korjauksesta ja muista tarvittavista jatkotoimista. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Voimme lisäksi käyttää tällaisia tietoja korjausten arvioimiseen LeasePlanin vahinkojen käsittely- ja riskienhallintakäytäntöjen mukaisesti. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitetyt tiedot.

 •  Tiedot LeasePlanista: ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö.
 •  Tiedot sinusta: nimi, yhteystiedot, ajoneuvon tiedot, onnettomuuden tiedot, vahingon tiedot, valokuvat tapahtumasta, syntymäaika, matkustajien määrä ajoneuvossa, mahdollisten todistajien tiedot ja muut tiedot, jotka ilmoitat meille onnettomuudesta (myös tiedot mahdollisista henkilövahingoista).
 •  Tiedot kolmansista osapuolista, kuten onnettomuuden muista osapuolista tai vakuutusyhtiöistä: onnettomuuteen/tapahtumaan osallisina olleiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi autossasi olleiden matkustajien tiedot, kolmannen osapuolen autossa olleiden kuljettajan ja matkustajien tiedot ja muiden kolmansien osapuolien tiedot), muiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi todistajien, asiaa tutkivan poliisin ja muiden tiedot), vakuutustiedot, tapahtuman ja kolmansien osapuolien esittämien vaateiden tiedot.
 •  Tiedot viranomaisilta (esim. poliisilta): nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, onnettomuuden tiedot, poliisiraportit ja todistajalausunnot.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Voimme jakaa joitakin tietoja jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden, autonasennusliikkeiden, vakuutusyhtiöiden (jotka voivat olla osakkuusyrityksiä tai kolmansia osapuolia) ja LeasePlanin laskuun tai kolmannen osapuolen laskuun toimivien asiantuntijoiden kanssa (esim. lakimiehet, lääkärit ja tutkijat) vahinkotapauksen selvittämiseksi tai vaateen ratkaisemiseksi. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.d Latausavain

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jos käytät sähköautoa, sinulle voidaan myöntää latausavain auton lataamiseksi latausasemalla. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Saatamme myös järjestää latauslaitteen asennuksen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sähköpostiosoite, latausavaimen tunniste, auton rekisteritunnus, ajokilometrit ja liittyvät kustannukset. Voimme lisäksi käsitellä pankkiyhteystietoja hyvityksen maksamiseksi.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlanin on jaettava tietoja e-latausratkaisun/maksupalvelun toimittavan yrityksen kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.e Liikenne- ja pysäköintisakkojen hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jäljessä esitetyt tiedot voivat vaihdella maittain sen mukaan, missä maassa olet syyllistynyt liikenne- tai pysäköintirikkeeseen. LeasePlan on ajoneuvojen rekisteröity omistaja, joten liikenne- tai pysäköintisakon antaja (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) voi lähettää kuljettajan saamat liikenne- ja pysäköintisakot LeasePlanille.

Käsittelemme henkilötietojasi sakkojen käsittelemiseksi ja maksamiseksi. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme toimivaltaisen henkilön (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) toimittamia tietoja: nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, rikkomuksen/tapahtuman luonne, aika ja paikka sekä määrätyt sakot.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.4 LIIKENNEPALVELUT

4.4.4. Tiepalvelu

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jos autossa ilmenee kesken matkan jokin ongelma, kuten tyhjä rengas tai mekaanisia vikoja, LeasePlan pystyy järjestämään tiepalvelun tiiviissä yhteistyössä alihankkijoina toimivien kolmansien osapuolien kanssa. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, auton rekisteritunnus, tapahtumapaikka ja tiepalvelun toimituspaikka tien varrella.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi korjauspalvelujen, hinauspalvelujen ja korvaavien ajoneuvojen toimittajien kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.5 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.4.5.a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja LeasePlanin eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun LeasePlanilla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja verkkosivuston ja palveluiden tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Voimme analysoida digitaalisen median käytöstä keräämiämme tietoja ja yhdistää ne evästeillä keräämiimme tietoihin, jotta voimme parantaa verkkopalvelujen tai sovellusten käyttökokemustasi. Kun esimerkiksi tiedämme ensisijaisena pitämäsi digitaalisen kanavan (Google-haku, s-posti, sosiaalinen media) tai laitteen (tietokone, tabletti tai matkapuhelin), voimme optimoida tai rajata viestintämme ja markkinointitoimintomme kanavan ja laitteen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, postinumero ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.5.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi; 

(g) LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja maa; yritystä suhteessa LeasePlaniin edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

 easePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5 KÄYTETTYJEN AUTOJEN YKSITYISTEN OSTAJIEN TIEDOT

4.5.1 OSTO

4.5.1. Auton osto LeasePlanilta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta tietoja, jotka liittyvät käytettyjen autojen ostoon LeasePlanilta, mahdolliseen vaihtoautoon ja niihin liittyviin palveluihin. Palveluihin sisältyy kauppasopimuksen ehtojen täyttäminen, palvelujen toimittaminen ja maksusuoritus. Tietoja käsitellään sopimuksen solmimiseksi ja toteuttamiseksi, mukaan lukien asiakkaan arviointi, luottotarkistus ja hyväksyntä.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sukupuoli, tehtävä, (yrityksen) yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksesi nimi), vaihtoauton tiedot ja transaktion suorittamisen edellyttämät tiedot, kuten pankkiyhteystiedot.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Voimme jakaa tällaisia tietoja vaihtoautokaupan osapuolien tai yhteistyökumppaneina toimivien rahoituspalveluyritysten kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.2 OSTAJAN YHTEYSTIEDOT

4.5.2.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeilla verkossa (tai ilmoitat tietosi LeasePlanin toimipisteessä) esimerkiksi kysymysten, ehdotusten, kehujen tai moitteiden esittämistä varten tai palveluitamme koskevan tarjouspyynnön esittämistä varten. Voimme ottaa sinuun yhteyttä ajoneuvon (mahdollisesta) ostosta. Tietoja käsitellään LeasePlanin ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten seuraavat tiedot sinusta: nimi, sukupuoli, tehtävä, yhteystiedot (työ) (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi) ja tiedot, jotka ilmoitat yhteydenottolomakkeen avoimessa tekstikentässä. Voit esittää kysymyksiä, ehdotuksia, kehuja tai moitteita avoimessa tekstikentässä.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.2.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle kyselytutkimuksen palautteen saamiseksi palveluistamme. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on LeasePlanin oikeutettu etu. LeasePlan voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi perusteella).

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.3 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.5.3.a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja LeasePlanin eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun LeasePlanilla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja verkkosivuston ja palveluiden tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Voimme analysoida digitaalisen median käytöstä keräämiämme tietoja ja yhdistää ne evästeillä keräämiimme tietoihin, jotta voimme parantaa verkkopalvelujen tai sovellusten käyttökokemustasi. Kun esimerkiksi tiedämme ensisijaisena pitämäsi digitaalisen kanavan (Google-haku, s-posti, sosiaalinen media) tai laitteen (tietokone, tabletti tai matkapuhelin), voimme optimoida tai rajata viestintämme ja markkinointitoimintomme kanavan ja laitteen perusteella.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, postinumero ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.3.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi; 

(g) LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja maa; yritystä suhteessa LeasePlaniin edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6 KÄYTETTYJEN AUTOJEN AMMATTIMAISTEN OSTAJIEN TIEDOT (välittäjät)

4.6.1 REKISTERÖINTI JA OSTO

4.6.1.a Tarkoituksena rekisteröinti ammattimaiseksi välittäjäksi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Välittäjien on rekisteröidyttävä LeasePlanilla ammattimaisiksi välittäjiksi, jotta he voivat ostaa LeasePlanilta autoja huutokaupassa tai autojen jälleenmyyntisivustolla. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun (sopimuksen täytäntöönpanoon vaadittavien palveluiden tuottamiseen sisältäen arvion ja hyväksynnän sekä luottotarkistuksen) tai oikeudelliseen velvoitukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumero), henkilötunnus ja yritykseesi liittyvät tiedot, kuten kaupparekisterinumero ja ALV-tunnus.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.1.b Ajoneuvon osto LeasePlanilta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotka liittyvät (a) ajoneuvojen ja muiden niihin liittyvien palvelujen (mahdolliseen) ostoon LeasePlanilta huutokaupassa tai autojen jälleenmyyntisivustolla. Palveluihin sisältyy kauppasopimuksen ehtojen täyttäminen, palvelujen toimittaminen ja maksusuoritus. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun (kauppasopimuksen solmiminen ja siihen liittyvien palveluiden tuottaminen sekä niiden täytäntöönpano).

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumero), henkilötunnus ja yritykseesi liittyvät tiedot, kuten kaupparekisterinumero ja ALV-tunnus ja pankkiyhteystietojen kaltaiset transaktion edellyttämät tiedot 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.2 VÄLITTÄJÄN YHTEYSTIEDOT

4.6.2.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeilla verkossa (tai ilmoitat tietosi LeasePlanin toimipisteessä) esimerkiksi kysymysten, ehdotusten, kehujen tai moitteiden esittämistä varten tai palveluitamme koskevan tarjouspyynnön esittämistä varten. Voimme ottaa sinuun yhteyttä ajoneuvon (mahdollisesta) ostosta. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun (välittäjän kanssa solmitun sopimuksen ja siihen liittyvien palveluiden täytäntöönpano) tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, työyhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.2.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle kyselytutkimuksen palautteen saamiseksi palveluistamme. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on LeasePlanin oikeutettu etu. LeasePlan voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi perusteella).

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.3 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.6.3. a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja LeasePlanin eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun LeasePlanilla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja palvelujen tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa erilaisia palvelujen tuottamisen yhteydessä keräämiämme tietoja sinusta (esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot), jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.3.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi; 

(g) LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja -maa; yritystä suhteessa LeasePlaniin edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7 TOIMITTAJIEN TIEDOT

4.7.1 TOIMITTAJASUHTEEN HALLINTA

4.7.1.a Tarkoituksena toimittajasuhteen luominen, hallinta ja hallinnointi  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme henkilötietoja sinusta asiakkuuden päivittäisiä hallinta- ja hallinnointitoimia varten, kuten sopimusten ylläpitoa varten ja kaikista tärkeistä LeasePlanin palvelujen kehitysaskelista ja muista asiakassopimuksen ja -tilin kannalta tärkeistä asioista ilmoittamista varten. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun (asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpano) tai oikeudelliseen velvoitteeseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä työyhteystietoja ja asiakkaan verkkotilien kirjautumistietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa. 

4.7.1.b Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Voimme lisäksi ottaa sinuun yhteyttä asiakkuutesi päivittäisten hallinta- ja hallinnointitoimien tiimoilta. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin liiketoiminnan oikeuttamaan etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, työyhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.1.c Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi kyselytutkimusten lähettämiseksi sinulle. LeasePlanin oikeutettu etu on käsitellä henkilötietojasi tällaisessa tapauksessa. LeasePlan voi lähettää sinulle muita viestejä esimerkiksi ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä LeasePlanin nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai LeasePlanin oikeutettu etu. Lähetämme tällaiset kyselytutkimukset säännöllisesti sähköpostissa tai sähköpostiviestissä, jossa pyydämme sinua antamaan palautetta LeasePlanin palveluista ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Voimme lisäksi lähettää sinulle uutiskirjeitä, esitteitä tai lehtiä postissa. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja. 

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä nimi- ja työyhteystietojasi tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.2 LEASEPLANIN TOIMITILAT

4.7.2.a LeasePlanin toimitilojen kulunvalvonta ja vartiointi  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Kun käyt LeasePlanin toimitiloissa, voimme käsitellä henkilötietojasi kulunvalvonnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tietojen tällainen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun (turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen).

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinun nimi- ja yhteystietojasi sekä henkilön, jonka luona käyt, nimi- ja yhteystietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.3 TOIMITTAJARAPORTOINTI

4.7.3.a MyFleet

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

LeasePlan antaa asiakkaiden käyttöön MyFleet-työkalun. Asiakkaan yhteyshenkilöt voivat kirjautua näihin työkaluihin, kun he haluavat tarkastella autokannan tapahtumia ja käyttää muita autokannan raportointitoimintoja, kuten muutoksista ja kehitysanalyyseista raportointi, ajokilometrit ja vuokrakauden päättyminen. Tietojen käsittely perustuu LeasePlanin oikeutettuun etuun ja asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme kerätä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja: asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja tehtävä (esim. kansainvälisen autokannan hoitaja) ja kirjautumistunnukset (esim. käyttäjätunnus ja salasana). 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.4 LEASEPLANIN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.7.4. a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja LeasePlanin eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun LeasePlanilla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja palvelujen tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa erilaisia palvelujen tuottamisen yhteydessä keräämiämme tietoja sinusta (esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot), jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.4.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä LeasePlanin omaisuuden ja etujen suojaaminen  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai LeasePlanin oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) LeasePlanin sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) LeasePlanin toimintojen suojaamiseksi; 

(g) LeasePlanin, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) LeasePlanin käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja LeasePlan käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja -maa; yritystä suhteessa LeasePlaniin edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto LeasePlanin kanssa, LeasePlanin palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa LeasePlan jakaa henkilötietosi?

LeasePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai LeasePlania koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

5. Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa

Edellä henkilötietojen jakamisesta eri tarkoituksissa kerrotun lisäksi LeasePlan voi jakaa henkilötietoja seuraavasti:

Voimme jakaa henkilötietoja LeasePlan-konsernin sisällä tässä selosteessa kuvatuissa tarkoituksissa.

Katso luettelo LeasePlan maayhtiöistä ja niiden sijainnista täältä.

Voimme jakaa henkilötietoja sopimuskumppaneina ja palveluntarjoajina toimivien kolmansien osapuolien kanssa, jotta he voivat tuottaa sinulle ja meille palveluja.

Palveluita tuottaessamme teemme usein yhteistyötä sopimuskumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa. Itsenäiset sopimuskumppanit toimivat apunamme leasing- ja muiden palveluiden tuottamisessa. Sopimuskumppaneihimme kuuluu autoliikkeitä, huoltoliikkeitä, autokorjaamoja sekä tiepalveluyrityksiä, mutta myös autovuokraamoja ja tahoja, jotka hallinnoivat kuljettajien turvallisuuteen liittyviä ohjelmia. Autoliikkeet ja ajoneuvotoimittajat saattavat vaatia ajoneuvon käyttäjän tietoja aktivoidakseen henkilökohtaisen kuljettajatilin, jotta ajoneuvoa voidaan käyttää.

Palveluntarjoajat ovat yrityksiä, jotka tuottavat liiketoimintaamme liittyviä tukipalveluita. Ne huolehtivat esimerkiksi tietoverkkomme ja siihen liittyvän infrastruktuurin ylläpidosta sekä tilojemme vartioinnista ja kulunvalvonnasta.

Lisäksi käytämme ja luovutamme henkilötietoja silloin, kun se on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista erityisesti oikeudellisen velvoitteen tai oikeutetun edun perusteella seuraavissa tarkoituksissa:

Voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen

Sovellettava lainsäädäntö voi olla muun alueen kuin asuinmaasi.

Toimiminen yhteistyössä viranomaisten ja valtionhallinnon kanssa

Vastaamme pyyntöihin ja luovutamme tärkeiksi katsottuja tietoja.

Viranomaiset voivat olla muun alueen kuin asuinmaasi viranomaisia.

Toimiminen yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa

Vastaamme lainvalvojien pyyntöihin, noudatamme heidän määräyksiään ja luovutamme tärkeiksi katsottuja tietoja.

Muiden oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen

LeasePlanin sopimusehtojen täyttäminen; ja

LeasePlanin, LeasePlanin osakkuusyritysten, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden tai omaisuuden suojaaminen.

Kaupan toteuttaminen tai liikesuhteen solmiminen

LeasePlanilla on oikeutettu etu luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle LeasePlanin liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston osan tai koko liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston uudelleenjärjestelyn, yhdistämisen, myynnin, yhteisyritysjärjestelyn, luovutuksen, siirron tai muun järjestelyn yhteydessä (esimerkiksi konkurssin tai vastaavan oikeuskäsittelyn yhteydessä). Tällainen kolmas osapuoli voi olla esimerkiksi ostaja tai ostajan neuvonantaja

6. Henkilötietojen siirto ulkomaille

LeasePlanin organisaatio ja palvelut ovat kansainvälisiä, mistä syystä henkilötietojasi voidaan säilyttää ja/tai käsitellä asuinmaasi ulkopuolella.

Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan tason vastaavan riittävän hyvin ETA-standardeja tietyissä ETA-alueen ulkopuolisissa maissa (katso täydellinen luettelo näistä maista täältä). LeasePlan on ryhtynyt tarvittaviin toimiin varmistaakseen tietosuojan silloin, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueelta maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission mukaan riittämätön. Sovellamme näissä tapauksissa LeasePlanin yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä tai sopimusjärjestelyjä kolmansien osapuolien kanssa. Voit pyytää tiedot tällaista toimista ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

7. Turvallisuus ja säilytys

Miten LeasePlan suojaa henkilötiedot?

LeasePlan on ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin organisatorisiin, teknisiin ja hallinnollisiin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi organisaatiossaan.

Valitettavasti tietojen siirto- tai säilytysjärjestelmät eivät ole koskaan täysin turvallisia. Jos epäilet, että tietojenvaihtosi LeasePlanin kanssa ei ole enää turvallista (esimerkiksi epäilet, että LeasePlan-tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita siitä välittömästi meille ottamalla yhteyttä tässä selosteessa esitettyjä yhteystietoja käyttämällä.

Kuinka pitkään LeasePlan säilyttää henkilötietoja?

LeasePlan säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tässä selosteessa määritetyt tarkoitukset edellyttävät noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy muun muassa seuraavien perusteella:

 • LeasePlanin ja sinun välisesi liikesuhteen kesto ja LeasePlanin palvelujen tuottamisaika (tietoja säilytetään esimerkiksi niin pitkään kuin käytät LeasePlanin autoa);
 • LeasePlania sitoo oikeudellinen velvoite (lainsäädäntö voi edellyttää, että säilytämme tietoja transaktioistasi tietyn ajan ennen niiden hävittämistä); tai
 • Tietojen säilyttäminen on suositeltavaa LeasePlanin oikeudellisen aseman vahvistamiseksi (esimerkiksi vastuunrajoituksien, riita-asioiden tai sääntelyn valmistelujen yhteydessä).

8. Lasten tietosuoja

LeasePlanin palveluja ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille.

9. Oikeutesi ja yhteyden ottaminen LeasePlaniin

Oikeutesi

Ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jos haluat tarkastaa, korjata, päivittää, rajata, oikaista tai poistaa LeasePlanin käsittelemiä henkilötietojasi, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sähköisessä muodossa olevan kopion henkilötiedoistasi niiden siirtämiseksi toiselle yritykselle (siinä laajuudessa kuin sovellettavassa laissa on säädetty oikeudesta tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen). Vastaamme pyyntöösi lain edellyttämällä tavalla.

Pyydämme ilmoittamaan selvästi henkilötiedot, joita pyyntösi koskee. Tietosuojasi varmistamiseksi täytämme pyynnöt vain yhteydenottolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen liittyvien henkilötietojen osalta. Voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön täyttämistä. Pyrimme täyttämään pyyntösi mahdollisimman pian noudattamalla aina laissa säädettyä aikarajaa.

LeasePlanin on ehkä säilytettävä joitakin tietoja arkistointitarkoituksia varten ja/tai ennen muutos- tai poistopyynnön esittämistä käynnistyneiden transaktioiden loppuun viemistä varten. Lisäksi LeasePlanin tietokannoissa ja muissa tietueissa voi säilyä jäännöstietoja, joita ei poisteta.

Kysymyksiä?

Jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia tästä tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Sähköpostiyhteydet eivät ole aina turvallisia, joten pyydämme, ettet sisällytä arkaluonteisia tietoja meille lähettämiisi sähköpostiviesteihin.

Lisätietoja Euroopan talousalueesta (ETA)

Voit lisäksi

 • Ottaa yhteyttä LeasePlanin tietosuojavastaavaan yhteydenottolomakkeella tai olemalla yhteydessä LeasePlan-konsernin pääkonttoriin osoitteessa LeasePlan Corporation N.V., attn. Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Alankomaat
 • Jättää valituksen tietosuojaviranomaiselle asuinmaassasi tai alueellasi tai siinä maassa tai alueella, jolla epäilty tietosuojalainsäädännön rikkomus tapahtui.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sivun yläreunassa on kohdassa Viimeisin versio ilmoitettu, milloin seloste on viimeksi tarkistettu. Tähän selosteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun julkaisemme palveluja koskevan tarkistetun selosteen.