Tietosuojaseloste

Viimeisin versio: 17-05-2021

Drivalia on sitoutunut huolehtimaan keräämiensä ja käsittelemiensä henkilötietojen  tietosuojasta. Vaatimusten mukaiset tietosuoja- ja tietoturvakäytännöt ovat  siksi erottamaton osa Drivalian palveluja, hallintotapaa, yhteiskuntavastuuta  ja riskienhallintaa. Käsittelemme vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä Drivalian palvelujen (“Drivalian palvelut”) tuottamiseen.

Drivalian yksityisyydensuojaa koskevat lupaukset

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

 • Läpinäkyvyys: Autamme sinua ymmärtämään, miten henkilötietojasi kerätään ja käytetään.
 • Sisäänrakennettu tietosuoja: Varmistamme, että palvelumme ovat tietosuojaystävällisiä.
 • Määräysvalta: Saat helpon pääsyn henkilötietoihisi ja voit korjata tai poistaa niitä helposti.
 • Turvassa Drivalialla: Suojaamme henkilötietosi parhaan kykymme mukaan ja luovutamme henkilötietosi kolmannelle osapuolelle vain, jos se on välttämätöntä, ja tarkkaan määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
 • Innovaatiot: Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja niihin liittyvää tietosuojaa. Suhtaudumme avoimesti kaikkiin ehdotuksiin ja reklamaatioihin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan Drivalian tietosuojakäytännöistä. Kullakin Drivalia maayhtiöllä on verkkosivuillaan paikallinen tietosuojaseloste, joten tutustuthan käyttämiesi palveluita tarjoavan maayhtiön verkkosivuilla julkaistuun selosteeseen.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, jotta ymmärrät, miten Drivalia kerää ja käyttää henkilötietojasi.

Lataa Drivalian tietosuojaseloste klikkaamalla tästä.

Sisällysluettelo

1. Tietosuojaselosteen soveltuvuus

Tässä yleisessä tietosuojaselosteessa (”tietosuojaseloste”) on kuvattu käytännöt, joiden mukaan Drivalia kerää henkilötietoja seuraavilta henkilöiltä:

I. Verkkosivuston vierailijat / käyttäjät (”Verkkosivustolla vierailijat”);
II. Yritysasiakkaat (”Asiakkaat”);
III. Asiakkaiden työntekijät/kuljettajat (”Kuljettajat”).
IV. Yksityiset leasingasiakkaat (mukaan lukien yhden henkilön yritykset) (”Yksityiset leasingasiakkaat”)
V. Käytettyjen autojen yksityiset ostajat (”Ostajat”)
VI. Käytettyjen autojen ammattimaiset ostajat (”Välittäjät”); ja
VII. Palveluiden ja tavaroiden toimittajat (“Toimittajat“).

(Kaikkiin näihin henkilöihin sekä mahdollisiin tuleviin henkilöihin viitataan jäljempänä yksin ja yhdessä myös sanalla ”sinä” taivutusmuotoineen)

Drivalia kerää ja käyttää henkilötietojasi ajoneuvojen leasing- ja hallinnointipalvelujen, kuljettajien liikennepalvelujen tarjoamisen yhteydessä sekä muihin Drivalian liiketoimintatarkoituksiin jäljempänä- tässä kohdassa 1 kuvatulla tavalla (”Drivalian palvelut”).

Tämä seloste ei koske seuraavia osakkuusyrityksiä ja/tai palveluja:

 • Euro Insurances DAC, apu toiminimellä Drivalia Insurance tai muut vakuutuksiin liittyvät toiminnot;
 • PowerD, aputoiminimellä Drivalia Energy;
 • CarNext BV ja sen tytäryhtiöt;
 • Drivalia Bank Alankomaissa tai Saksassa.

Edellä mainittuihin palveluihin sekä mahdollisiin muihin erillispalveluihin (kuten telematiikkapalvelut) sovelletaan erillisiä tietosuojaselosteita. 

Yritysasiakkaiden velvollisuudet

Mikäli asiakkaalla (työnantajalla) on pääsy henkilötietoihin, asiakas (työnantaja) on tällaisten henkilötietojen käsittelystä ja käytöstä vastaava rekisterinpitäjä. Tämä seloste ei koske Drivalian asiakkaiden (työnantajien) suorittamaa henkilötietojen käsittelyä.

2. Keitä me olemme?

Drivalia Lease Finland Oy on yritys, joka vastaa henkilötietojesi käsittelystä (rekisterinpitäjä): 

Osoite: Itsehallintokuja 6, PL 220, 02601 Espoo, Suomi.

Drivalia Lease Finland Oy saattaa tietyissä tilanteissa luovuttaa henkilötietojasi konsernin emoyhtiölle, jolloin Drivalia S.p.A. tai CA Auto Bank S.p.A toimivat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjinä Drivalia Lease Finland Oy:n kanssa:

Drivalia S.p.A. tai CA Auto Bank S.p.Ao vat joissakin tapauksissa yhteisrekisterinpitäjiä:

Osoite: Corso Orbassano 367, Torino, Italia.

Paikallisesta Drivalia-maayhtiöstä sekä emoyhtiöistä käytetään yhdessä nimitystä ”Drivalia” ja ”me” (kaikkine taivutusmuotoineen).

3. Miten keräämme tietojasi?

Drivalia ja sen käyttämät  palveluntarjoajat keräävät henkilötietoja usealla eri tavalla. Seuraavassa on siitä muutamia esimerkkejä. 

Palvelut tietojen lähteenä

Suurin osa Drivalian käsittelemistä tiedoista liittyy autojen hallinnointipalveluihin, joita tuotamme sekä sinulle kuljettajana että työnantajallesi, jos käytät työsuhdeautoa. Käsittelemme tietoja esimerkiksi autoa rekisteröitäessä (tietyissä tilanteissa saatamme tehdä alustavan luottotarkistuksen jo ennen tätä) ja silloin, kun otamme sinuun yhteyttä palveluasioissa vaikkapa määräaikaishuollosta tai korjauksista sopimista varten. Saatamme käsitellä tietojasi myös siinä tapauksessa, että autollesi tapahtuu onnettomuus, jolloin huolehdimme vaurioista ja varmistamme, että pääset taas liikkeelle. Tietoja on käsiteltävä myös siinä tapauksessa, että meille toimitetaan leasingautoosi liittyviä liikennesakkoja. Varsinaisen leasingtoiminnan lisäksi tarjoamme myös muita toimintaan liittyviä palveluita, kuten sähköajoneuvojen latauspalveluita, polttoainekortteja, autonvuokrausta ja tiepalvelua. Tuotamme palvelua myös käytettyjen Drivalia-autojen jälleenmyynnin kautta.

Verkkosivuston ulkopuoliset lähteet

Drivalia kerää henkilötietojasi muualta kuin verkkosivustolta esimerkiksi silloin, kun vierailet liikkeissämme, teet tilauksen puhelimessa tai otat muulla tavoin yhteyttä asiakaspalveluun.

Muut lähteet Saamme henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten seuraavista: kuljettajan työnantaja, jos käytät työsuhdeautoa; viranomaiselta (esim. poliisi), jos meille toimitetaan leasingautoosi liittyvä liikennesakkoja; Drivalian sopimuskumppanit, jotka auttavat meitä leasing- ja muiden palvelujen tuottamisessa sinulle, mukaan lukien autoliikkeet, huoltoliikkeet ja autokorjaamot; julkiset tietokannat, luottotietolaitokset sekä muut vastaavat tietolähteet; vieraillessasi verkkosivuillamme tai sosiaalisen median kanavillamme;

Drivalian yhteismarkkinointikumppanit, jos ne jakavat tietoja Drivalian kanssa; ja yhdistäessäsi sosiaalisen median tilejäsi Drivalian palvelussa käyttämääsi tiliin, luovutat samalla tiettyjä sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin sisältämiä tietoja. Niitä ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, valokuva, luettelo sosiaalisen median yhteystiedoista ja muut tiedot, jotka voivat olla Drivalian käytettävissä tai jotka voit antaa Drivalian käyttöön, kun yhdistät sosiaalisessa mediassa käyttämäsi tilin Drivalian palvelussa käyttämääsi tiliin.

Drivalian on kerättävä henkilötietojasi voidakseen tuottaa pyytämäsi palvelut tai käsitelläkseen muita palveluihimme liittyviä kyselyitä, kysymyksiä, palautteita tai reklamaatioita. Jos et ilmoita pyydettyjä tietoja, Drivalia ei ehkä pysty tuottamaan palveluja sinulle. Jos luovutat muiden ihmisten henkilötietoja Drivalialle tai Drivalian käyttämille palveluntarjoajille palvelujemme yhteydessä, sitoudut samalla siihen, että sinulla on tällaisten henkilötietojen luovuttamiseen tarvittavat valtuudet ja että hyväksyt Drivalian käyttävän näitä tietoja tämän selosteen mukaisesti.

Viestinnän seuranta

Seuraamme ja tallennamme soveltuvan lainsäädännön mukaisesti sinulta vastaanottamiamme puheluita, sähköposteja ja tekstiviestejä sekä muuta viestintää. Teemme tätä noudattaaksemme meihin kohdistuvaa sääntelyä, rikollisen toiminnan tunnistamiseksi, viestintäjärjestelmiemme tietoturvan varmistamiseksi, palvelun laadun varmistamiseksi sekä henkilökunnan kouluttamiseksi.

Mikäli esimerkiksi valvontaviranomainen edellyttää meiltä tiettyjen puhelinlinjojen puheluiden tallentamista, toimimme viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti. Lisäksi, mikäli tarpeen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön salliessa, tarkastamme tallenteita epäasiallisen viestinnän varalta. Hyvin harvoissa ja rajatuissa tapauksissa saatamme lyhytaikaisesti seurata toimintaasi, mikäli se on tarpeen meidän oikeutetun edun nimissä tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi. Tämä saattaa olla tarpeen tilanteessa, jossa toiminta antaa aihetta epäillä petosta tai rikosta, seuranta on perusteltua epäillyn rikkomuksen moitittavuus huomioiden, tai mikäli epäilemme meihin kohdistuvaan rahanpesusääntelyyn liittyvää rikkomusta. Etenkin puheluita saatetaan tallentaa näihin tarkoituksiin.

4. Mihin tarkoituksiin käytämme tietojasi?

4.1 VERKKOSIVUSTOLLA VIERAILEVIEN TIEDOT

4.1.1 VERKKOSIVUSTO

4.1.1.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeilla verkossa esimerkiksi kysymysten, ehdotusten, kehujen tai moitteiden esittämistä varten tai palveluitamme koskevan tarjouspyynnön esittämistä varten. Tietoja käsitellään Drivalian ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi, vastataksemme pyyntöösi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten seuraavat tiedot: koko nimi, sukupuoli, tehtävä, yhteystiedot (työ) (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi), rekisterinumero ja tiedot, jotka ilmoitat yhteydenottolomakkeen avoimessa tekstikentässä.  Voit esittää kysymyksiä, ehdotuksia, kehuja tai moitteita avoimessa tekstikentässä.

Kenen kanssa Drivaia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.1.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu markkinointiviestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun täytät lomakkeen tai kyselyn verkkosivuillamme. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on sinun antama suostumus tai Drivalian oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi. Drivalia voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse, puhelimitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä yhteydenottolomakkeella. Voimme näyttää mainoksia, jotka on mukautettu sinua varten verkkosivustollamme vierailusi perusteella, myös Drivalian verkkosivuston ulkopuolella. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi tai verkkosivustolla vierailun perusteella).

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.2 SOSIAALINEN MEDIA

4.1.2.a Tarkoituksena tietojen jakaminen Drivalian tuotteista ja palveluista sosiaalisessa mediassa

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Drivalian verkkosivusto voi sisältää erilaisia toimintoja tietojen jakamiseksi sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook-, Twitter- tai LinkedIn-painike. Voit käyttää tällaisia painikkeita Drivalian verkkosivulla esitettyjen tietojen jakamiseen haluamassasi sosiaalisessa mediassa. Drivalian verkkosivusto voi sisältää linkkejä myös omille sivuillemme sosiaalisessa mediassa, kuten Drivalian Facebook- tai LinkedIn-sivulle tai Twitter-tilille. Voit julkaista palautteesi tällaisilla Drivalian sivuilla.

Lisäksi eri sosiaalisen median verkkosivut ja alustat kuten Snapchat, Facebook, Twitter tai LinkedIn saattavat sisältää Drivalian mainoksia, joissa on linkki verkkosivuillemme. Nämä sosiaalisen median verkkosivut saattavat suostumuksellasi jakaa antamiasi tietoja kanssamme mikäli päädyt linkin kautta meidän verkkosivuille.

Drivalia ei vastaa tietojen keräys-, käyttö- ja jakamiskäytännöistä (eikä tietosuojakäytännöistä) muissa organisaatioissa, kuten Facebookilla, Applella, Twitterillä, Googlella, Microsoftilla, RIM:llä tai muulla sovelluskehittäjällä, sovellustuottajalla, sosiaalisen median alustojen toimittajalla, käyttöjärjestelmätoimittajalla, langattomien palvelujen tuottajalla tai laitevalmistajalla. Tällaiset tiedot voivat olla henkilötietoja, jotka ilmoitat muille organisaatioille Drivalian sosiaalisen median kanavien kautta tai käytön yhteydessä. Henkilötietojen käsittelyyn näissä tilanteissa sovelletaan kunkin organisaation omia tietosuojakäytäntöjä.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, valokuva, sosiaalisen median yhteystietojen luettelo ja muut tiedot, jotka voimme saada käyttöön sosiaalisen median toimintojen avulla.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.3 EVÄSTEET JA VASTAAVAT TEKNOLOGIAT

Henkilötietojesi käsittelyyn evästeiden tai niihin verrattavissa olevien teknologioiden avulla sovelletaan aina Drivalian evästekäytäntöä, joka on luettavissa kunkin Drivalia maayhtiön verkkosivuilla.

4.1.4 DRIVALIAN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.1.4.a Tarkoituksena luoda hallintapalveluraportteja

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Käsittelemme henkilötietoja Drivalian eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun Drivalialla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja verkkosivuston ja palveluiden tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Voimme analysoida digitaalisen median käytöstä keräämiämme tietoja ja yhdistää ne evästeillä keräämiimme tietoihin, jotta voimme parantaa verkkopalvelujen tai sovellusten käyttökokemustasi. Kun esimerkiksi tiedämme ensisijaisena pitämäsi digitaalisen kanavan (Google-haku, s-posti, sosiaalinen media) tai laitteen (tietokone, tabletti tai matkapuhelin), voimme optimoida tai rajata viestintämme ja markkinointimme kanavan ja laitteen perusteella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, postinumero ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.1.4.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen.

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset);

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi;

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto;

(e) Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi;

(f) Drivalian toimintojen suojaamiseksi;

(g) Drivalian , sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja

(h) Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

 Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

 Drivalia luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2 ASIAKKAIDEN TIEDOT

4.2.1 ASIAKKUUDEN HALLINTA

4.2.1.a Tarkoituksena asiakkuuden luominen, hallinta ja hallinnointi

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta asiakkuuden päivittäisiä hallinta- ja hallinnointitoimia varten, kuten sopimusten ylläpitoa varten ja kaikista tärkeistä Drivalian palvelujen kehitysaskelista ja muista asiakassopimuksen ja -tilin kannalta tärkeistä asioista ilmoittamista varten. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun asiakkaan kanssasi solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai oikeudelliseen velvoitteeseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä työyhteystietoja ja asiakkaan verkkotilien kirjautumistietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.1.b Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Voimme lisäksi ottaa sinuun yhteyttä asiakkuutesi päivittäisten hallinta- ja hallinnointitoimien tiimoilta. Tietojen käsittely perustuu Drivalian liiketoiminnan oikeuttamaan etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, työyhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto Drivalian kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.1.c Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Käsittelemme henkilötietojasi kyselytutkimusten lähettämiseksi sinulle. Drivalian oikeutettu etu on käsitellä henkilötietojasi tällaisessa tapauksessa. Drivalia voi lähettää sinulle muita viestejä esimerkiksi ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Lähetämme tällaiset kyselytutkimukset säännöllisesti sähköpostissa tai sähköpostiviestissä, jossa pyydämme sinua antamaan palautetta Drivalian palveluista ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Voimme lisäksi lähettää sinulle uutiskirjeitä, esitteitä tai lehtiä postissa. Ymmärtääksemme mitkä aiheet sinua kiinnostaa, saatamme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä nimi- ja työyhteystietojasi tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.2 DRIVALIAN TOIMITILAT

4.2.2. Drivalian toimitilojen kulunvalvonta ja vartiointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Kun käyt Drivalian toimitiloissa, voimme käsitellä henkilötietojasi kulunvalvonnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun (turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen).

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

 Voimme käsitellä sinun nimi- ja yhteystietojasi sekä henkilön, jonka luona käyt, nimi- ja yhteystietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

 Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.3 ASIAKASRAPORTOINTI

4.2.3. MyFleet

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

 Drivalia antaa asiakkaiden käyttöön MyFleet-työkalun. Asiakkaan yhteyshenkilöt voivat kirjautua näihin työkaluihin, kun he haluavat tarkastella autokannan tapahtumia ja käyttää muita autokannan raportointitoimintoja, kuten muutoksista ja kehitysanalyyseista raportointi, ajokilometrit ja vuokrakauden päättyminen. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

 Voimme kerätä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja: asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja tehtävä (esim. kansainvälisen autokannan hoitaja) ja kirjautumistunnukset (esim. käyttäjätunnus ja salasana).

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

 Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.4 DRIVALIANLIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.2.4. a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi eri liiketoimintatarkoituksiin, joihin meillä on oikeutettu etu. Näitä tarkoituksia voi olla esimerkiksi tietojen analysointi, tarkastukset tai auditoinnit, uusien tuotteiden kehitys, nykyisten palveluiden kehitys tai muuttaminen, trendien havaitseminen, kampanjoidemme tehokkuuden arviointi sekä liiketoimintojemme toteutus ja laajennus.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa tietoja, joita keräämme palveluidemme tarjoamisen yhteydessä (kuten nimi, yhteystiedot, autokannan tiedot jne.) ja edellä mainittujen tarkoitusten puitteissa. 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.2.4. b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a)voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b)luottotarkistuksia varten;

(c)oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d)viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e)Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f)Drivalian toimintojen suojaamiseksi; 

(g)Drivalian , sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h)Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin. 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalia luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät.

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3 KULJETTAJIEN TIEDOT (Drivalian asiakkaiden työntekijät)

4.3.1 KULJETTAJAN YHTEYSTIEDOT

4.3.1.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Voimme ottaa sinuun yhteyttä myös ajoneuvoosi liittyvissä asioissa tai kuljettajaan liittyvissä muissa asioissa. Tietojen käsittely perustuu Drivalian liiketoiminnan oikeuttamaan etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto Drivalian kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi, mukaan lukien ajoneuvon rekisteritunnus. Saatamme myös tallentaa asiakaspalveluumme soittamiasi puheluita laadunvalvonta- ja koulutustarkoituksiin siltä osin kuin se on Drivalian oikeutetun edun mukaista.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.1.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle säännöllisesti kyselytutkimuksia palautteen saamiseksi palveluistamme ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on Drivalian oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi. Drivalia voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä yhteydenottolomakkeella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi perusteella).

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2 AJONEUVOPALVELUT

4.3.2.a Tarkoituksena ajoneuvon hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme hallinnoida ajoneuvon käyttöäsi ja käsitellä ajoneuvon päivittäiset hallintatoimet. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, leasingluokka, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Voit lisäksi ilmoittaa meille joitakin autojen hallinnointipalveluihin liittyviä tietoja Drivalian portaalissa tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme auton hallinnointipalveluihin liittyviä tietoja asiakkaidemme (työnantajasi) kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.b Tarkoituksena auton korjaus, huolto ja renkaiden vaihto

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme toimittaa (määräaikaiset) auton korjaus- ja huoltopalvelut ja rengaspalvelut sekä sekä analysoidaksemme, ennakoidaksemme sekä ohjataksemme huoltoja ja korjauksia. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Lisäksi voit ilmoittaa meille joitakin tietoja Drivalian portaalissa (esim. puhelinnumerosi huoltoajan varauksen yhteydessä) tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietoja Drivalian asiakkaiden (työnantajasi) ja auton huolto- tai korjaustyöt tai renkaiden vaihdon suorittavien kolmansien osapuolien kanssa, kuten jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden tai autonasennusliikkeiden kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.c Onnettomuuksien hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi kirjaamalla ja hallinnoimalla onnettomuudet, joissa sinä ja/tai autosi ovat voineet olla osallisina, liikkumisen järjestämiseksi ja vahingon käsittelemiseksi. Onnettomuustilanteessa Drivalia (i) antaa mahdollisuuden ilmoittaa onnettomuuksista välittömästi soittamalla asiakaspalveluumme, (ii) järjestää tarvittaessa tiepalvelun ja/tai korvaavan ajoneuvon ja (iii) huolehtii korjauksesta ja muista tarvittavista jatkotoimista. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon. Voimme lisäksi käyttää tällaisia tietoja korjausten arvioimiseen Drivalian vahinkojen käsittely- ja riskienhallintakäytäntöjen mukaisesti. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitetyt tiedot.

Tiedot Drivaliasta: ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö.

Tiedot sinusta: nimi, yhteystiedot, ajoneuvon tiedot, onnettomuuden tiedot, vahingon tiedot, valokuvat tapahtumasta, syntymäaika, matkustajien määrä ajoneuvossa, mahdollisten todistajien tiedot ja muut tiedot, jotka ilmoitat meille onnettomuudesta (myös tiedot mahdollisista henkilövahingoista).

Tiedot kolmansista osapuolista, kuten onnettomuuden muista osapuolista tai vakuutusyhtiöistä: onnettomuuteen/tapahtumaan osallisina olleiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi autossasi olleiden matkustajien tiedot, kolmannen osapuolen autossa olleiden kuljettajan ja matkustajien tiedot ja muiden kolmansien osapuolien tiedot), muiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi todistajien, asiaa tutkivan poliisin ja muiden tiedot), vakuutustiedot, tapahtuman ja kolmansien osapuolien esittämien vaateiden tiedot.

Tiedot viranomaisilta (esim. poliisilta): nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, onnettomuuden tiedot, poliisiraportit ja todistajalausunnot.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tällaiset tiedot asiakkaamme (työnantajasi) kanssa käyttämällä MyFleet -työkalua. Voimme jakaa joitakin tietoja myös jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden, autonasennusliikkeiden, vakuutusyhtiöiden (jotka voivat olla osakkuusyrityksiä tai kolmansia osapuolia) ja Drivalian laskuun tai kolmannen osapuolen laskuun toimivien asiantuntijoiden kanssa (esim. lakimiehet, lääkärit ja tutkijat) vahinkotapauksen selvittämiseksi tai vaateen ratkaisemiseksi. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.d Liikenne- ja pysäköintisakkojen hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jäljessä esitetyt tiedot voivat vaihdella maittain sen mukaan, missä maassa kuljettaja on syyllistynyt liikenne- tai pysäköintirikkeeseen. Drivalia on ajoneuvojen rekisteröity omistaja, joten liikenne- tai pysäköintisakon antaja (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) voi lähettää kuljettajan saamat liikenne- ja pysäköintisakot Drivalialle .

Käsittelemme henkilötietojasi sakkojen käsittelemiseksi ja maksamiseksi sekä mahdollisen hyvityksen saamiseksi asiakkaalta (työantajaltasi). Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme toimivaltaisen henkilön (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) toimittamia tietoja: nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, rikkomuksen/tapahtuman luonne, aika ja paikka sekä määrätyt sakot.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalian on ehkä jaettava tällaiset tiedot asiakkaan (työnantajasi) kanssa tietyissä tilanteissa. Leasingautot voivat esimerkiksi olla yrityksen työntekijöiden yhteisessä käytössä, jolloin Drivalia ei tiedä kyseisen ajoneuvon kuljettajaa tilanteessa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.2.e Polttoainekortti, latausratkaisut ja tietullit

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Drivalian palveluihin sisältyy polttoaineen hallintaohjelma, jossa voit esimerkiksi maksaa polttoaineen huoltoasemilla käyttämällä Drivalian myöntämää tai hallitsemaa maksumekanismia. Jos käytät sähköautoa, sinulle voidaan myöntää latausavain auton lataamiseksi latausasemalla. Saatamme myös järjestää latauslaittaan asennuksen. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Voimme lisäksi kerätä tiettyjä tietoja autokannan tietulleihin liittyvien toimintojen hallitsemiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, polttoainekortin numero, latausavaimen, latausaseman tunniste, osoite, puhelinnumero, auton rekisteritunnus, polttoainetiedot, ajokilometrit ja liittyvät kustannukset. Voimme lisäksi käsitellä pankkiyhteystietoja hyvityksen maksamiseksi.

 Voimme lisäksi kerätä tietulleihin liittyviä tietoja, kuten sijainti-, kellonaika- ja kustannustietoja.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalian on jaettava tietoja polttoainekortin/latausratkaisun/maksupalvelun toimittavan yrityksen kanssa. Drivalian asiakkailla (työnantajallasi) voi lisäksi olla pääsy tiettyihin henkilötietoihin, jotka ovat käytettävissä Drivalian verkkosivustossa, MyFleet -verkkoraportointityökalussa. Asiakkaat voivat kirjautua sisään ja tarkastella autokannan tilaa (esim. ajokilometrejä) sekä käyttää muita raportointitoimintoja (esim. polttoaineen kulutuksesta ja sekä kehitysanalyyseista raportointi). MyFleetin kautta asiakkaat voivat myös lähettää pyynnön polttoainekortin tai latausavaimen tilaamisesta. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.3 LIIKENNEPALVELUT

4.3.3.a Vuokraus 

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme henkilötietojasi vuokrauspalvelujen tuottamiseksi, jotta voit esimerkiksi ottaa yhteyttä Drivalian asiantuntijoihin asiakaspalvelumme kautta, vuokrata auton sopivimmasta vuokrauspisteestä tai pyytää toimittamaan vuokra-auton haluamaasi osoitteeseen. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai Drivalian kanssa solmimaasi sopimukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavat tiedot tässä tarkoituksessa: nimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, auton rekisteritunnus, liittyvät kustannukset, vuokra-auton toimitusosoite, vuokra-aika ja yrityksen

yhteyshenkilö.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi Drivalian käyttämien (ulkoisten) vuokrauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.3.b Tiepalvelu

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jos autossa ilmenee kesken matkan jokin ongelma, kuten tyhjä rengas tai mekaanisia vikoja, Drivalia pystyy järjestämään tiepalvelun tiiviissä yhteistyössä alihankkijoina toimivien kolmansien osapuolien kanssa. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumero, auton rekisteritunnus, tapahtumapaikka ja tiepalvelun toimituspaikka tien varrella.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi korjauspalvelujen, hinauspalvelujen ja korvaavien ajoneuvojen toimittajien kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.4 KULJETTAJIEN TURVALLISUUSOHJELMA

4.3.4. Tarkoituksena koulutusten valmisteleminen, hallitseminen ja hallinnoiminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Järjestämme erilaisia kuljettajan turvallisuutta ja riskienhallintaa käsitteleviä koulutusohjelmia, joissa analysoidaan ja kehitetään ajokäyttäytymistä ja tuetaan asiakkaan ennakoivaa turvallisuustyötä ja hyvää hallinnointitapaa sekä pyritään vähentämään onnettomuuksien määrää, validoimaan asiakkaan yleisten turva-aloitteiden vaikutus ja tunnistamaan viestintä- ja koulutusmahdollisuudet. Järjestämme ja toteutamme tällaiset turvallisuusohjelmat yhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa, jotka ottavat sinuun yhteyttä turvallisuuden arviointia ja koulutusten järjestämistä varten (joko verkossa tai luokkahuoneessa). Kolmannen osapuolen keräämiin tietoihin sovelletaan kunkin kolmannen osapuolen omia tietosuojaehtoja- ja käytäntöjä. Saamme tällaisilta kolmansilta osapuolilta tietoja ”kuljettajan riski-indeksistä” (kyselykaavakkeita käyttämällä tunnistetut tiedot potentiaalisista riskeistä) sekä sinulle suositelluista, valitsemistasi ja suorittamistasi koulutuksista. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai suostumukseesi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme ja käsittelemme tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitetyt tiedot.

Tiedot suoraan asiakkailta (työnantajaltasi): nimi, (yrityksen) sähköpostiosoite ja auton rekisteritunnus.

Tiedot Drivalian käyttämiltä kolmansilta osapuolilta: kuljettajan riski-indeksi, suositellut koulutukset, valitut koulutukset ja suoritetut koulutukset.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi Drivalian kuljettajien turvallisuusohjelmien hallinnoinnissa ja toteutuksessa käyttämien kolmansien osapuolien kanssa sekä asiakkaidemme (työnantajasi) kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.5 VERKKOPORTAALIT JA SOVELLUKSET

4.3.5.a Tarkoituksena antaa erilaiset portaalit ja sovellukset kuljettajien käyttöön

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Saat asunmaasi mukaan käyttöösi Drivalian verkkoportaalit ja sovellukset, joissa on paljon toimintoja. Voit esimerkiksi tarkastella Drivalian portaaleissa ja sovelluksissa käytännöllisiä tietoja leasingautosta, muuttaa nimi-, yhteys- ja muita henkilötietojasi, ilmoittaa auton vahingoittumisesta, varata korjaus-, huolto- tai renkaanvaihtoajan käyttämällä AppointmentPlanner-järjestelmiä verkossa, ottaa yhteyttä kuljettajien asiakaspalveluun, tarkastella ja maksaa sakkoja, hallinnoida (polttoaine)kuluja ja hallita sähköauton lataamista. Voimme lisäksi näyttää tunnusluvut, jotka antavat yleiskuvan omasta ajoneuvon käytöstäsi (keskimääräinen polttoainetehokkuus, vahinkotapaukset jne.). Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Saamme työnantajaltasi (Drivalian asiakkaalta) nimesi ja sähköpostiosoitteesi Drivalian luomien kirjautumistietojen (käyttäjätunnus ja väliaikainen salasana) lähettämiseksi sinulle verkkoportaalien ja sovellusten käyttämistä varten.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.5.b MyFleet

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

MyFleet on Drivalian asiakkaiden (työnantajasi) käytettävissä oleva työkalu autokannasta raportointia varten joko maan tasolla tai kansainvälisellä tasolla. MyFleet -työkalua käyttämällä asiakkaat voivat esimerkiksi käyttää ja arvioida ajoneuvojen ajokilometrejä tai jäljellä olevan vuokrakauden pituutta. Käytämme lisäksi raportointityökalun sisältämiä tietoja (yhdistettyjen) näkemysten luomiseksi asiakkaille (työnantajallesi) autokannan hallinnan keskeisistä osa-alueista maassa (kustannustekijät ja riskit). Tämä auttaa hallitsemaan autokantaa tasapainoisesti (kustannukset, ympäristö ja turvallisuus), soveltamaan autokannan hallintakäytäntöä, raportoimaan yleisistä hiilipäästöistä osana asiakkaan yhteiskuntavastuuvelvoitteita ja vaatimustenmukaisuustyötä, arvioimaan muutettujen käytäntöjen vaikutuksia ja viestimään proaktiivisesti tärkeistä muutoksista autokannassa. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja työnantajasi kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Kaikilla asiakkailla on tunnuslukujen tällaisen raportoinnin ansiosta käytettävissään esimerkiksi (i) erilaisia tietoja autokantansa CO2-päästöistä maittain ja (ii) Drivalian ehdotukset toimista autokannan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Drivalia ja asiakas voivat tutkia yrityksen autokannan/ajoneuvojen hallintakäytäntöjä ja keskustella niistä sekä asettaa tavoitteita polttoaineen kulutuksen, CO2-päästöjen ja muiden autoihin liittyvien kulujen jatkuvaksi vähentämiseksi. Asiakkaat voivat tehdä tällaisten tietojen pohjalta hyvin perusteltuja päätöksiä autokantansa CO2-päästöjen vähentämiseksi tietyssä maassa esimerkiksi järjestämällä taloudellisen ajotavan koulutuksia kuljettajille tai hankkimalla ekologisempia ajoneuvoja.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitettyjä tietoja.

 •  Tiedot asiakkaalta (työnantajaltasi): kuljettajan nimi, asiakkaan kuljettajalle antama tunnus, asiakkaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, (sähköposti)osoite, puhelinnumero, kansalaisuus, henkilötunnus (valinnainen: vain voimassa olevan lainsäädännön tai verotuksen sitä edellyttäessä) ja polttoainekortin käyttö (valinnainen).
 •  Tiedot Drivalialta : ajoneuvon tiedot (esim. merkki, malli, rekisterinumero, rekisteritunnus), jäljellä oleva sopimusaika, ajoneuvon vahingot, polttoainetyyppi, polttoainekortin numero ja tyyppi, polttoaineen kulutus ja vakuutustiedot.
 •  Tiedot kuljettajalta: ajokilometrit ja kuvaus ajoneuvon onnettomuudessa kärsimistä vahingoista.
 •  Tiedot muilta (poliisilta, paikallisviranomaisilta, huoltamolta/huoltokeskuksesta): liikenne- ja/tai pysäköintisakot, ajokilometrit ja ajoneuvon huolto- ja korjaustiedot.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tällaisia tietoja asiakkaan valtuutetun (kansainvälisen) autokannan hoitajan kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.6 DRIVALIAN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.3.6.a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja Drivalian eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun Drivalialla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja palvelujen tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa erilaisia palvelujen tuottamisen yhteydessä keräämiämme tietoja sinusta (esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot), jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.3.6.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) Drivalian toimintojen suojaamiseksi; 

(g) Drivalian , sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Drivalia voi lisäksi sinun ja työnantajasi suostumuksella analysoida ajoneuvojesi tietoja, jos olet vuokrannut aiemmin auton Drivalialta tarkoituksena esimerkiksi määrittää uuden leasingauton leasinghinta.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalia luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4 YKSITYISTEN LEASINGASIAKKAIDEN TIEDOT

4.4.1 REKISTERÖINTI

4.4.1.a Tarkoituksena asiakkaaksi hyväksyminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta tietoja, kun rekisteröidyt (Drivalian verkkosivustossa) asiakkaaksi. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen solmimiseksi ja toteuttamiseksi, mukaan lukien asiakkaan arviointi, tunnistaminen ja (luottokelpoisuuden) hyväksyntä.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sukupuoli, tehtävä, osoite, yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero, ajokortti, toimitusosoite tai noutopaikka, transaktiotiedot (esim. tilaus, maksettava summa, maksupäivämäärä), pankkitilisi numero ja Drivalialla antamasi valtuutus.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi Drivalian käyttämän maksupalveluntuottajan kanssa, jotta voit maksaa verkossa takuumaksun ja leasingmaksun kuukausierät. Luovutamme vain tiedot, jotka ovat välttämättömiä maksujen suorittamiseen. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.1.b   Portaalit ja sovellukset

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Tarjoamme käyttöösi verkkoportaaleja tai sovelluksia. Voit portaaleissa tai sovelluksissa tarkastella käytännöllisiä tietoja leasingautosta, tarkastaa yhteystietosi ja muut henkilötietosi, ilmoittaa henkilötietojesi muutoksista, ilmoittaa auton vahingoittumisesta, merkitä korjaus-, huolto- ja renkaanvaihtoajat, ottaa yhteyttä Drivalian asiakaspalveluun, konsultoida ja maksaa sakkoja. Tietoja käsitellään Drivalian ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja SDrivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme nimitietosi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voimme lähettää sinulle väliaikaisen salasanan alustaan ja sovelluksiin kirjautumista varten.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.2 YHTEYSTIEDOT

4.4.2.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Drivalia voi lisäksi ottaa sinuun yhteyttä yksityistä leasingsopimusta koskevissa asioissa. Tietoja käsitellään Drivalian ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto Drivalian kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi (mukaan lukien ajoneuvon rekisteritunnus), yksityisen leasingsopimuksen voimassaoloaika ja taloudelliset velvoitteesi meitä kohtaan.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.2.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle säännöllisesti kyselytutkimuksia palautteen saamiseksi palveluistamme ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on Drivalian oikeutettu etu käsitellä henkilötietojasi. Drivalia voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, ota meihin yhteyttä klikkaamalla tätä linkkiä.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus ja kiinnostuksen kohteet (Drivalian verkkosivustolla vierailun perusteella).

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3 AJONEUVOPALVELUT

4.4.3.a Tarkoituksena ajoneuvon hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotta voimme toimittaa (määräaikaiset) auton korjaus- ja huoltopalvelut ja rengaspalvelut sekä analysoidaksemme, ennakoidaksemme sekä ohjataksemme huoltoja ja korjauksia. Tietoja käsitellään Drivalian oikeutetun edun puitteissa ja leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, leasingluokka, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Voit lisäksi ilmoittaa meille joitakin autojen hallinnointipalveluihin liittyviä tietoja Drivalian portaalissa tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.b Tarkoituksen auton korjaus, huolto ja renkaiden vaihto

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi (ajoitettujen) korjaus- ja huoltopalvelujen sekä renkaanvaihtopalveluiden tuottamiseksi. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, osoite, (yrityksen) sähköpostiosoite, ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö. Lisäksi voit ilmoittaa meille joitakin tietoja Drivalian portaalissa (esim. puhelinnumerosi huoltoajan varauksen yhteydessä) tai soittaessasi meille puhelimella.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietoja auton huolto- tai korjaustyöt tai renkaiden vaihdon suorittavien kolmansien osapuolien kanssa, kuten jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden tai autonasennusliikkeiden kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.c Onnettomuuksien hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi kirjaamalla ja hallinnoimalla onnettomuudet, joissa sinä ja/tai autosi ovat voineet olla osallisina, liikkumisen järjestämiseksi ja vahingon käsittelemiseksi. Onnettomuustilanteessa Drivalia (i) antaa mahdollisuuden ilmoittaa onnettomuuksista välittömästi soittamalla asiakaspalveluumme, (ii) järjestää tarvittaessa tiepalvelun ja/tai korvaavan ajoneuvon ja (iii) huolehtii korjauksesta ja muista tarvittavista jatkotoimista. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Voimme lisäksi käyttää tällaisia tietoja korjausten arvioimiseen Drivalian vahinkojen käsittely- ja riskienhallintakäytäntöjen mukaisesti. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten jäljempänä esitetyt tiedot.

 •  Tiedot Drivaliasta: ajoneuvon rekisteritunnus, merkki ja malli, huoltohistoria ja käytetty yhteyshenkilö.
 •  Tiedot sinusta: nimi, yhteystiedot, ajoneuvon tiedot, onnettomuuden tiedot, vahingon tiedot, valokuvat tapahtumasta, syntymäaika, matkustajien määrä ajoneuvossa, mahdollisten todistajien tiedot ja muut tiedot, jotka ilmoitat meille onnettomuudesta (myös tiedot mahdollisista henkilövahingoista).
 •  Tiedot kolmansista osapuolista, kuten onnettomuuden muista osapuolista tai vakuutusyhtiöistä: onnettomuuteen/tapahtumaan osallisina olleiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi autossasi olleiden matkustajien tiedot, kolmannen osapuolen autossa olleiden kuljettajan ja matkustajien tiedot ja muiden kolmansien osapuolien tiedot), muiden kolmansien osapuolien tiedot (esimerkiksi todistajien, asiaa tutkivan poliisin ja muiden tiedot), vakuutustiedot, tapahtuman ja kolmansien osapuolien esittämien vaateiden tiedot.
 •  Tiedot viranomaisilta (esim. poliisilta): nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, onnettomuuden tiedot, poliisiraportit ja todistajalausunnot.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Voimme jakaa joitakin tietoja jälleenmyyjien, huoltamoiden, autokorjaamoiden, autonasennusliikkeiden, vakuutusyhtiöiden (jotka voivat olla osakkuusyrityksiä tai kolmansia osapuolia) ja Drivalian laskuun tai kolmannen osapuolen laskuun toimivien asiantuntijoiden kanssa (esim. lakimiehet, lääkärit ja tutkijat) vahinkotapauksen selvittämiseksi tai vaateen ratkaisemiseksi. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.d Latausavain

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jos käytät sähköautoa, sinulle voidaan myöntää latausavain auton lataamiseksi latausasemalla. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi. Saatamme myös järjestää latauslaitteen asennuksen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sähköpostiosoite, latausavaimen tunniste, auton rekisteritunnus, ajokilometrit ja liittyvät kustannukset. Voimme lisäksi käsitellä pankkiyhteystietoja hyvityksen maksamiseksi.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalian on jaettava tietoja e-latausratkaisun/maksupalvelun toimittavan yrityksen kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.3.e Liikenne- ja pysäköintisakkojen hallinta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jäljessä esitetyt tiedot voivat vaihdella maittain sen mukaan, missä maassa olet syyllistynyt liikenne- tai pysäköintirikkeeseen. Drivalia on ajoneuvojen rekisteröity omistaja, joten liikenne- tai pysäköintisakon antaja (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) voi lähettää kuljettajan saamat liikenne- ja pysäköintisakot Drivalialle.

Käsittelemme henkilötietojasi sakkojen käsittelemiseksi ja maksamiseksi. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme toimivaltaisen henkilön (esim. poliisi tai kunnan pysäköinninvalvoja) toimittamia tietoja: nimesi, osoitteesi, autosi rekisteritunnus, rikkomuksen/tapahtuman luonne, aika ja paikka sekä määrätyt sakot.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.4 LIIKENNEPALVELUT

4.4.4. Tiepalvelu

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Jos autossa ilmenee kesken matkan jokin ongelma, kuten tyhjä rengas tai mekaanisia vikoja, Drivalia pystyy järjestämään tiepalvelun tiiviissä yhteistyössä alihankkijoina toimivien kolmansien osapuolien kanssa. Tietoja käsitellään leasingsopimuksen ehtojen täyttämiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sähköposti, matkapuhelinnumero, auton rekisteritunnus, tapahtumapaikka ja tiepalvelun toimituspaikka tien varrella.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Jaamme tietosi korjauspalvelujen, hinauspalvelujen ja korvaavien ajoneuvojen toimittajien kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.5 DRIVALIAN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.4.5.a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja Drivalia eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun Drivalialla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja verkkosivuston ja palveluiden tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Voimme analysoida digitaalisen median käytöstä keräämiämme tietoja ja yhdistää ne evästeillä keräämiimme tietoihin, jotta voimme parantaa verkkopalvelujen tai sovellusten käyttökokemustasi. Kun esimerkiksi tiedämme ensisijaisena pitämäsi digitaalisen kanavan (Google-haku, s-posti, sosiaalinen media) tai laitteen (tietokone, tabletti tai matkapuhelin), voimme optimoida tai rajata viestintämme ja markkinointitoimintomme kanavan ja laitteen perusteella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, postinumero ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.4.5.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) Drivalian toimintojen suojaamiseksi; 

(g) Drivalian , sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja maa; yritystä suhteessa Drivaliaa edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

 easePlan luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5 KÄYTETTYJEN AUTOJEN YKSITYISTEN OSTAJIEN TIEDOT

4.5.1 OSTO

4.5.1. Auton osto Drivalialta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme sinusta tietoja, jotka liittyvät käytettyjen autojen ostoon Drivalialta, mahdolliseen vaihtoautoon ja niihin liittyviin palveluihin. Palveluihin sisältyy kauppasopimuksen ehtojen täyttäminen, palvelujen toimittaminen ja maksusuoritus. Tietoja käsitellään sopimuksen solmimiseksi ja toteuttamiseksi, mukaan lukien asiakkaan arviointi, luottotarkistus ja hyväksyntä.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, sukupuoli, tehtävä, (yrityksen) yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksesi nimi), vaihtoauton tiedot ja transaktion suorittamisen edellyttämät tiedot, kuten pankkiyhteystiedot.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Voimme jakaa tällaisia tietoja vaihtoautokaupan osapuolien tai yhteistyökumppaneina toimivien rahoituspalveluyritysten kanssa. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.2 OSTAJAN YHTEYSTIEDOT

4.5.2.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeilla verkossa (tai ilmoitat tietosi Drivalian toimipisteessä) esimerkiksi kysymysten, ehdotusten, kehujen tai moitteiden esittämistä varten tai palveluitamme koskevan tarjouspyynnön esittämistä varten. Voimme ottaa sinuun yhteyttä ajoneuvon (mahdollisesta) ostosta. Tietoja käsitellään Drivalian ja sinun välisen sopimuksen ehtojen täyttämiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme tätä tarkoitusta varten seuraavat tiedot sinusta: nimi, sukupuoli, tehtävä, yhteystiedot (työ) (mukaan lukien sähköpostiosoite, puhelinnumero ja yrityksen nimi) ja tiedot, jotka ilmoitat yhteydenottolomakkeen avoimessa tekstikentässä. Voit esittää kysymyksiä, ehdotuksia, kehuja tai moitteita avoimessa tekstikentässä.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.2.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle kyselytutkimuksen palautteen saamiseksi palveluistamme. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on Drivalian oikeutettu etu. Drivalia voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jotta ymmärrämme kiinnostuksesi kohteet, voimme käyttää manuaalisia tai automaattisia työkaluja henkilötietojesi analysointiin. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi perusteella).

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.3 DRIVALIAN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.5.3.a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja Drivalian eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun Drivalialla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja verkkosivuston ja palveluiden tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Voimme analysoida digitaalisen median käytöstä keräämiämme tietoja ja yhdistää ne evästeillä keräämiimme tietoihin, jotta voimme parantaa verkkopalvelujen tai sovellusten käyttökokemustasi. Kun esimerkiksi tiedämme ensisijaisena pitämäsi digitaalisen kanavan (Google-haku, s-posti, sosiaalinen media) tai laitteen (tietokone, tabletti tai matkapuhelin), voimme optimoida tai rajata viestintämme ja markkinointitoimintomme kanavan ja laitteen perusteella.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, sähköpostiosoite, IP-osoite, sukupuoli, syntymäaika, asuinpaikka, postinumero ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot tai muut meille ilmoittamasi tiedot, jos tällaisia tietoja tarvitaan edellisessä kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.5.3.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) Drivalian toimintojen suojaamiseksi; 

(g) Drivalian , sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja maa; yritystä suhteessa Drivaliaa edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalia luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso lisäksi kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6 KÄYTETTYJEN AUTOJEN AMMATTIMAISTEN OSTAJIEN TIEDOT (välittäjät)

4.6.1 REKISTERÖINTI JA OSTO

4.6.1.a Tarkoituksena rekisteröinti ammattimaiseksi välittäjäksi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Välittäjien on rekisteröidyttävä Drivalialla ammattimaisiksi välittäjiksi, jotta he voivat ostaa Drivalialta autoja huutokaupassa tai autojen jälleenmyyntisivustolla. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun (sopimuksen täytäntöönpanoon vaadittavien palveluiden tuottamiseen sisältäen arvion ja hyväksynnän sekä luottotarkistuksen) tai oikeudelliseen velvoitukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumero), henkilötunnus ja yritykseesi liittyvät tiedot, kuten kaupparekisterinumero ja ALV-tunnus.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.1.b Ajoneuvon osto Drivalialta

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tietojasi, jotka liittyvät (a) ajoneuvojen ja muiden niihin liittyvien palvelujen (mahdolliseen) ostoon Drivalialta huutokaupassa tai autojen jälleenmyyntisivustolla. Palveluihin sisältyy kauppasopimuksen ehtojen täyttäminen, palvelujen toimittaminen ja maksusuoritus. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun (kauppasopimuksen solmiminen ja siihen liittyvien palveluiden tuottaminen sekä niiden täytäntöönpano).

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Keräämme sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, yhteystiedot (mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumero), henkilötunnus ja yritykseesi liittyvät tiedot, kuten kaupparekisterinumero ja ALV-tunnus ja pankkiyhteystietojen kaltaiset transaktion edellyttämät tiedot 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.2 VÄLITTÄJÄN YHTEYSTIEDOT

4.6.2.a Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme tietoja sinusta, kun otat meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeilla verkossa (tai ilmoitat tietosi Drivalian toimipisteessä) esimerkiksi kysymysten, ehdotusten, kehujen tai moitteiden esittämistä varten tai palveluitamme koskevan tarjouspyynnön esittämistä varten. Voimme ottaa sinuun yhteyttä ajoneuvon (mahdollisesta) ostosta. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun (välittäjän kanssa solmitun sopimuksen ja siihen liittyvien palveluiden täytäntöönpano) tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, työyhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto Drivalian kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.2.b Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi, kun lähetämme sinulle kyselytutkimuksen palautteen saamiseksi palveluistamme. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on Drivalian oikeutettu etu. Drivalia voi lähettää sinulle markkinointiviestejä ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Otamme sinuun yhteyttä kyselytutkimusten tekemistä tai markkinointiviestien lähettämistä varten joko sähköpostitse tai lähettämällä uutiskirjeitä, esitteitä ja lehtiä postissa. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja sinusta: nimi, osoite, sähköpostiosoite ja kiinnostuksen kohteet (oman ilmoituksesi perusteella).

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.3 DRIVALIAN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.6.3. a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja Drivalian eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun Drivalialla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja palvelujen tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa erilaisia palvelujen tuottamisen yhteydessä keräämiämme tietoja sinusta (esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot), jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.6.3.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) Drivalian toimintojen suojaamiseksi; 

(g) Drivalian , sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja -maa; yritystä suhteessa Drivaliaan edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalia luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7 TOIMITTAJIEN TIEDOT

4.7.1 TOIMITTAJASUHTEEN HALLINTA

4.7.1.a Tarkoituksena toimittajasuhteen luominen, hallinta ja hallinnointi  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Keräämme henkilötietoja sinusta asiakkuuden päivittäisiä hallinta- ja hallinnointitoimia varten, kuten sopimusten ylläpitoa varten ja kaikista tärkeistä Drivalian palvelujen kehitysaskelista ja muista asiakassopimuksen ja -tilin kannalta tärkeistä asioista ilmoittamista varten. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun (asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpano) tai oikeudelliseen velvoitteeseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä työyhteystietoja ja asiakkaan verkkotilien kirjautumistietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa Drivalian jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa. 

4.7.1.b Tarkoituksena viestintä sinun kanssasi  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Voit ottaa meihin yhteyttä eri tavoin (sähköpostitse, puhelimitse tai verkkosivustomme kautta). Käytämme silloin henkilötietojasi, jotta voimme vastata kysymykseesi/pyyntöösi. Voimme lisäksi ottaa sinuun yhteyttä asiakkuutesi päivittäisten hallinta- ja hallinnointitoimien tiimoilta. Tietojen käsittely perustuu Drivalian liiketoiminnan oikeuttamaan etuun ja liittyy asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon tai antamaasi suostumukseen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinusta seuraavia tietoja tässä tarkoituksessa: nimi, työyhteystiedot, kysymykseesi/pyyntöösi liittyvä kirjeenvaihto Drivalian kanssa ja kaikki muut henkilötiedot, jotka ilmoitat meille tai joita tarvitaan sinulle vastaamiseksi.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.1.c Tarkoituksena kyselytutkimusten tekeminen tai muu (markkinointi)viestintä  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietojasi kyselytutkimusten lähettämiseksi sinulle. Drivalian oikeutettu etu on käsitellä henkilötietojasi tällaisessa tapauksessa. Drivalia voi lähettää sinulle muita viestejä esimerkiksi ilmoittaakseen ajankohtaisista tapahtumista, erikoistarjouksista, mahdollisuuksista sekä Drivalian nykyisistä ja tulevista tuotteista ja palveluista. Tietojen tällaisen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus tai Drivalian oikeutettu etu. Lähetämme tällaiset kyselytutkimukset säännöllisesti sähköpostissa tai sähköpostiviestissä, jossa pyydämme sinua antamaan palautetta Drivalian palveluista ja muista ajoneuvoon liittyvistä palveluista. Voimme lisäksi lähettää sinulle uutiskirjeitä, esitteitä tai lehtiä postissa. Jos et enää halua saada meiltä kyselytutkimuksia tai markkinointiviestejä, pyydämme ilmoittamaan siitä käyttämällä tässä selosteessa ilmoitettuja yhteystietoja. 

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä nimi- ja työyhteystietojasi tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.2 DRIVALIAN TOIMITILAT

4.7.2.a Drivalian toimitilojen kulunvalvonta ja vartiointi  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Kun käyt Drivalian toimitiloissa, voimme käsitellä henkilötietojasi kulunvalvonnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Tietojen tällainen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun (turvallisuus ja omaisuuden suojaaminen).

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä sinun nimi- ja yhteystietojasi sekä henkilön, jonka luona käyt, nimi- ja yhteystietoja tässä tarkoituksessa.

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.3 TOIMITTAJARAPORTOINTI

4.7.3.a MyFleet

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Drivalia antaa asiakkaiden käyttöön MyFleet-työkalun. Asiakkaan yhteyshenkilöt voivat kirjautua näihin työkaluihin, kun he haluavat tarkastella autokannan tapahtumia ja käyttää muita autokannan raportointitoimintoja, kuten muutoksista ja kehitysanalyyseista raportointi, ajokilometrit ja vuokrakauden päättyminen. Tietojen käsittely perustuu Drivalian oikeutettuun etuun ja asiakkaan kanssa solmitun leasingsopimuksen täytäntöönpanoon.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme kerätä tätä tarkoitusta varten seuraavia tietoja: asiakkaan yhteyshenkilön yhteystiedot ja tehtävä (esim. kansainvälisen autokannan hoitaja) ja kirjautumistunnukset (esim. käyttäjätunnus ja salasana). 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.4 DRIVALIAN LIIKETOIMINTATARKOITUKSET

4.7.4. a Tarkoituksena hallintapalveluista raportointi

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Käsittelemme henkilötietoja Drivalian eri liiketoimintatarkoituksissa silloin, kun Drivalialla on oikeutettu etu käsitellä tällaisia tietoja esimerkiksi data-analyysien laatimista, tarkastuksia, tuotekehitystä ja palvelujen tehostamista, parantamista ja muokkaamista varten sekä käyttötrendien tunnistamista, mainoskampanjoiden vaikutuksen määrittämistä ja liiketoimintojen toteuttamista ja laajentamista varten.

Verkkopohjaisten palveluiden tai sovellusten toteuttamiseksi saatamme analysoida tietoja, joita olemme keränneet digitaalisten työkalujen kautta ja yhdistää näitä tietoja evästeiden kautta keräämiimme tietoihin. Ymmärtääksemme paremmin mitä digitaalisia kanavia (Googlen hakupalvelu, sähköposti, sosiaalinen media) tai laitteita (työpöytätietokone, tabletti, puhelin) suosit, voimme optimoida tai rajata viestintäämme ja markkinointiamme käyttämäsi kanavasta ja laitteesta riippuen.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa erilaisia palvelujen tuottamisen yhteydessä keräämiämme tietoja sinusta (esimerkiksi nimi, yhteystiedot ja ajoneuvon tiedot), jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

4.7.4.b Toimien yhdenmukaisuus lakien ja oikeudellisten velvoitteiden kanssa sekä Drivalian omaisuuden ja etujen suojaaminen  

Mitkä ovat tietojen käsittelyn perusteet tässä tarkoituksessa?

Henkilötietojesi käsittely tässä tarkoituksessa perustuu oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseen tai Drivalian oikeutettuun etuun silloin, kun henkilötietojesi käsittely on tarkoituksenmukaista tai välttämätöntä 

(a) voimassa olevan lain perusteella, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen lainsäädäntö ja alakohtaiset suositukset (esim. vastapuolen due diligence -tarkastus, rahanpesu, terrorismin rahoitus ja muut rikokset); 

(b) luottotarkistuksia varten;

(c) oikeusprosessin noudattamiseksi; 

(d) viranomaisten ja valtionhallinnon pyyntöihin vastaamiseksi, mukaan lukien asuinmaasi ulkopuolisen alueen viranomaiset ja valtionhallinto; 

(e) Drivalian sopimusehtojen täyttämiseksi ja käytäntöjen soveltamiseksi; 

(f) Drivalian toimintojen suojaamiseksi; 

(g) Drivalian, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden ja omaisuuden suojaamiseksi; ja 

(h) Drivalian käytettävissä olevien oikeuskeinojen käyttämiseksi tai kärsimien vahinkojen rajoittamiseksi.

Mitä henkilötietoja Drivalia käsittelee tässä tarkoituksessa?

Voimme käsitellä tässä tarkoituksessa seuraavia tietoja sinusta: nimi, yhteystiedot, syntymäaika, -paikka ja -maa – yrityksen osalta edunsaajan nimi, yhteystiedot, osoite ja syntymäaika, -paikka ja -maa; yritystä suhteessa Drivaliaa edustavien henkilöiden nimi ja osoite sekä syntymäaika, -paikka ja -maa; kirjeenvaihto Drivalian kanssa, Drivalian palvelujen käyttö ja muut tässä selosteessa mainitut tiedot, jos niitä tarvitaan johonkin edellisessä kappaleessa mainituista tarkoituksista. 

Kenen kanssa Drivalia jakaa henkilötietosi?

Drivalia luovuttaa henkilötietojasi valvonta-, vero- ja tutkintaviranomaisille vain, jos lainsäädäntö tai Drivaliaa koskevat alakohtaiset suositukset niin edellyttävät. Katso kohta Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa.

5. Tietojen jakaminen kolmansien osapuolien kanssa

Edellä henkilötietojen jakamisesta eri tarkoituksissa kerrotun lisäksi Drivalia voi jakaa henkilötietoja seuraavasti:

Voimme jakaa henkilötietoja Drivalia-konsernin sisällä tässä selosteessa kuvatuissa tarkoituksissa.

Katso luettelo Drivalia maayhtiöistä ja niiden sijainnista täältä.

Voimme jakaa henkilötietoja sopimuskumppaneina ja palveluntarjoajina toimivien kolmansien osapuolien kanssa, jotta he voivat tuottaa sinulle ja meille palveluja.

Palveluita tuottaessamme teemme usein yhteistyötä sopimuskumppaneiden ja palveluntarjoajien kanssa. Itsenäiset sopimuskumppanit toimivat apunamme leasing- ja muiden palveluiden tuottamisessa. Sopimuskumppaneihimme kuuluu autoliikkeitä, huoltoliikkeitä, autokorjaamoja sekä tiepalveluyrityksiä, mutta myös autovuokraamoja ja tahoja, jotka hallinnoivat kuljettajien turvallisuuteen liittyviä ohjelmia. Autoliikkeet ja ajoneuvotoimittajat saattavat vaatia ajoneuvon käyttäjän tietoja aktivoidakseen henkilökohtaisen kuljettajatilin, jotta ajoneuvoa voidaan käyttää.

Palveluntarjoajat ovat yrityksiä, jotka tuottavat liiketoimintaamme liittyviä tukipalveluita. Ne huolehtivat esimerkiksi tietoverkkomme ja siihen liittyvän infrastruktuurin ylläpidosta sekä tilojemme vartioinnista ja kulunvalvonnasta.

Lisäksi käytämme ja luovutamme henkilötietoja silloin, kun se on välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista erityisesti oikeudellisen velvoitteen tai oikeutetun edun perusteella seuraavissa tarkoituksissa:

Voimassa olevien lakien ja määräysten noudattaminen

Sovellettava lainsäädäntö voi olla muun alueen kuin asuinmaasi.

Toimiminen yhteistyössä viranomaisten ja valtionhallinnon kanssa

Vastaamme pyyntöihin ja luovutamme tärkeiksi katsottuja tietoja.

Viranomaiset voivat olla muun alueen kuin asuinmaasi viranomaisia.

Toimiminen yhteistyössä lainvalvontaviranomaisten kanssa

Vastaamme lainvalvojien pyyntöihin, noudatamme heidän määräyksiään ja luovutamme tärkeiksi katsottuja tietoja.

Muiden oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen

Drivalian sopimusehtojen täyttäminen; ja

Drivalian , Drivalian osakkuusyritysten, sinun tai muiden henkilöiden oikeuksien, tietosuojan, turvallisuuden tai omaisuuden suojaaminen.

Kaupan toteuttaminen tai liikesuhteen solmiminen

Drivalialla on oikeutettu etu luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi kolmannelle osapuolelle Drivalian liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston osan tai koko liiketoiminnan, omaisuuden tai varaston uudelleenjärjestelyn, yhdistämisen, myynnin, yhteisyritysjärjestelyn, luovutuksen, siirron tai muun järjestelyn yhteydessä (esimerkiksi konkurssin tai vastaavan oikeuskäsittelyn yhteydessä). Tällainen kolmas osapuoli voi olla esimerkiksi ostaja tai ostajan neuvonantaja

6. Henkilötietojen siirto ulkomaille

Drivalian organisaatio ja palvelut ovat kansainvälisiä, mistä syystä henkilötietojasi voidaan säilyttää ja/tai käsitellä asuinmaasi ulkopuolella.

Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan tason vastaavan riittävän hyvin ETA-standardeja tietyissä ETA-alueen ulkopuolisissa maissa (katso täydellinen luettelo näistä maista täältä). Drivalia on ryhtynyt tarvittaviin toimiin varmistaakseen tietosuojan silloin, kun henkilötietoja siirretään ETA-alueelta maihin, joissa tietosuojan taso on Euroopan komission mukaan riittämätön. Sovellamme näissä tapauksissa Drivalian yrityksiä koskevia sitovia sääntöjä tai sopimusjärjestelyjä kolmansien osapuolien kanssa. Voit pyytää tiedot tällaista toimista ottamalla meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

7. Turvallisuus ja säilytys

Miten Drivalia suojaa henkilötiedot?

Drivalia on ryhtynyt kohtuullisiksi katsottaviin organisatorisiin, teknisiin ja hallinnollisiin toimiin henkilötietojen suojaamiseksi organisaatiossaan.

Valitettavasti tietojen siirto- tai säilytysjärjestelmät eivät ole koskaan täysin turvallisia. Jos epäilet, että tietojenvaihtosi Drivalian kanssa ei ole enää turvallista (esimerkiksi epäilet, että Drivalian -tilisi turvallisuus on vaarantunut), ilmoita siitä välittömästi meille ottamalla yhteyttä tässä selosteessa esitettyjä yhteystietoja käyttämällä.

Kuinka pitkään Drivalia säilyttää henkilötietoja?

Drivalia säilyttää henkilötietojasi niin pitkään kuin tässä selosteessa määritetyt tarkoitukset edellyttävät noudattamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy muun muassa seuraavien perusteella:

 • Drivalian ja sinun välisesi liikesuhteen kesto ja Drivalian palvelujen tuottamisaika (tietoja säilytetään esimerkiksi niin pitkään kuin käytät Drivalian autoa);
 • Drivaliaa sitoo oikeudellinen velvoite (lainsäädäntö voi edellyttää, että säilytämme tietoja transaktioistasi tietyn ajan ennen niiden hävittämistä); tai
 • Tietojen säilyttäminen on suositeltavaa Drivalian oikeudellisen aseman vahvistamiseksi (esimerkiksi vastuunrajoituksien, riita-asioiden tai sääntelyn valmistelujen yhteydessä).

8. Lasten tietosuoja

Drivalian palveluja ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille.

9. Oikeutesi ja yhteyden ottaminen Drivaliaan

Oikeutesi

Ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella, jos haluat tarkastaa, korjata, päivittää, rajata, oikaista tai poistaa Drivalian käsittelemiä henkilötietojasi, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai pyytää sähköisessä muodossa olevan kopion henkilötiedoistasi niiden siirtämiseksi toiselle yritykselle (siinä laajuudessa kuin sovellettavassa laissa on säädetty oikeudesta tietojen siirtoon järjestelmästä toiseen). Vastaamme pyyntöösi lain edellyttämällä tavalla.

Pyydämme ilmoittamaan selvästi henkilötiedot, joita pyyntösi koskee. Tietosuojasi varmistamiseksi täytämme pyynnöt vain yhteydenottolomakkeessa ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen liittyvien henkilötietojen osalta. Voimme pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön täyttämistä. Pyrimme täyttämään pyyntösi mahdollisimman pian noudattamalla aina laissa säädettyä aikarajaa.

Drivalian on ehkä säilytettävä joitakin tietoja arkistointitarkoituksia varten ja/tai ennen muutos- tai poistopyynnön esittämistä käynnistyneiden transaktioiden loppuun viemistä varten. Lisäksi Drivalian tietokannoissa ja muissa tietueissa voi säilyä jäännöstietoja, joita ei poisteta.

Kysymyksiä?

Jos haluat esittää kysymyksiä tai valituksia tästä tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä yhteydenottolomakkeella.

Sähköpostiyhteydet eivät ole aina turvallisia, joten pyydämme, ettet sisällytä arkaluonteisia tietoja meille lähettämiisi sähköpostiviesteihin.

Lisätietoja Euroopan talousalueesta (ETA)

Voit lisäksi

 • Ottaa yhteyttä Drivalian tietosuojavastaavaan yhteydenottolomakkeella tai olemalla yhteydessä Drivalia-konsernin pääkonttoriin osoitteessa Drivalia S.p.A. tai CA Auto Bank S.p.Ao, Osoite: Corso Orbassano 367, Torino, Italia.
 • Jättää valituksen tietosuojaviranomaiselle asuinmaassasi tai alueellasi tai siinä maassa tai alueella, jolla epäilty tietosuojalainsäädännön rikkomus tapahtui.

10. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Sivun yläreunassa on kohdassa Viimeisin versio ilmoitettu, milloin seloste on viimeksi tarkistettu. Tähän selosteeseen tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun julkaisemme palveluja koskevan tarkistetun selosteen.